"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-22

SimLab East-West kartlägger Kvarkenstråket

NYHET I torsdags berättade Umeå kommun i ett pressmeddelande att regeringen stöder Umeås ansökan om EU-medel till en studie om hur färjetrafiken över Kvarken ska se ut i framtiden. På Cerum (Centrum för regionalvetenskap), Umeå universitet, jobbar forskare just nu med att ta reda på hur minskade transportkostnader påverkar efterfrågan att använda Kvarkenstråket för internationell transit genom regionen.

– Tillsammans kommer projekten att bygga god kunskap om regional utveckling, logistik och infrastruktur i regionen. SimLab East-West kommer att studera hur färjans turer kan optimeras, vilket kan vara av stor nytta för Kvarken Linkprojektet. Projekten kommer att arbeta parallellt och har samma bredd på partnerskapet och mycket goda samarbetsytor, säger Jeanette Kjellberg, projektledare för SimLab East-West.

I projektet SimLab East-West kommer forskarna att använda sig av Trafikverkets godssimuleringsmodell Samgods som utvecklats för godstrafik, men också arbeta fram egna simuleringsmodeller.
– För att kunna använda Samgods för hela Botnia-Atlanticaregionen behöver modellen utvecklas med de finska och norska trafiknätverken och mer data omkring s.k. transitgods med start- och slutpunkt utanför regionen behöver tas fram. Modellen bygger på att godset tar den väg där transportkostnaden är minst och därför är det intressant att jämföra olika vägalternativ, berättar Jeanette Kjellberg.

Sträckan från Vasa över till Umeå, genom Västerbotten och vidare ut till Nordlands Atlanthamnar kommer att simuleras utifrån nuläge och ett antal olika framtidsscenarier, exempelvis med en fast förbindelse över Kvarken och en järnväg från Storuman och vidare till norska kusten. Därutöver kommer en studie att utföras om huruvida detta är ett strategiskt läge för en öst-västlig länk och om det kommer att leda till regional utveckling och i sådana fall hur.
– Studien är den första i sitt slag och vi hoppas kunna följa upp studien med en liknande för persontrafik.

Projektet SimLab East-West stöds av de gränsöverskridande organen Kvarkenrådet och MittSkandia. Projektet leds av Cerum (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet. Parter i projektet är Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland och Department of Production vid Vasa universitet. Projektet beräknas avslutas i april 2014.

Projektet beviljades under november 2012 medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden inom Botnia-Atlanticaprogrammet samt medfinansieras av Österbottens förbund, Vasa stad, Korsholms kommun, Region Västerbotten, Umeå kommun, Nordland fylkeskommune och Statens vegvesen.

Läs mer om projektet SimLab East-West:
www.cerum.umu.se

För mer information kontakta gärna:

Jeanette Kjellberg
E-post: jeanette.kjellberg@cerum.umu.se
Telefon: 072-700 68 97

Redaktör: Eva Stoianov