"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-19

Sju avknoppningsbolag med koppling till Umeå universitet på internationell AI-karta

NYHET Intresset för AI är stort. I syfte att vägleda samhälle och industri i visa vilka lösningar och kompetens som finns har nu European AI Startup Landscape lanserats. Det är en europeisk kartläggning över etablerade AI-startups som ligger i framkant. Sju avknoppningsbolag med bakgrund från Umeå universitet finns med på listan.

Text: Victoria Skeidsvoll

European AI Startup Landscape är en ny europeisk kartläggning av etablerade AI-startups som tagits fram av forskningsinstitutet RISE och AI Sweden i samarbete med tyska och franska aktörer. Syftet är att visa vilka lösningar och kompetens som finns och underlätta för samhälle och industri i deras sökande efter aktörer.

Kunskapsnytta inom flera områden

Med på listan finns sju bolag med stark koppling till Umeå universitet och den forskning som bedrivs på Institutionen för datavetenskap, Institutionen för informatik, Institutionen för teknisk fysik samt Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Det handlar om företagen Adlede, Algoryx, Codemill, Elastisys, Infobaleen, Prediktera och Shimmercat.

– Vi har sett att forskarvärlden både nationellt och internationellt ser på våra resultat inom AI och datavetenskap med nyfikenhet, respekt och intresse. Att avknoppningsbolag från Umeå universitet nu finns med i kartläggningen är ett kvitto på att det vi gör också kan tillämpas inom en lång rad områden och håller hög kvalitet, säger Erik Elmroth, prefekt och professor på institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.
Det är en institution som just nu upplever en expansion utan motstycke. Stora satsningar på AI, autonoma system och programvara pågår och här finns nu flera av världens mest framstående forskare inom AI.

Studerar följderna

Umeå universitet är även partneruniversitet i WASP, Sveriges enskilt största forskningsprogram genom tiderna. Lärosätet koordinerar även WASP-HS, som leds av professor och programdirektör Virginia Dignum. Här undersöker man de förändringar som kommer till följd av teknikskiftet i samverkan med flera andra svenska universitet.

Virginia Dignum är en av världens främsta forskare inom AI och bl a en av EU-kommissionens rådgivare i arbetet med EUs AI-strategi. 
Forskningsprogrammet WASP finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och WASP-HS finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.


Fler än 25 sektorer

European AI Startup Landscape täcker bolag från Sverige, Frankrike och Tyskland och omfattar 500 startups inom fler än 25 olika sektorer. Alla använder eller bygger system som möjliggör användning av AI och flera av bolagen finns i Umeå. Adlede har nyligen tagit fram en digital annonsplattform till flera danska mediahus. Codemill utvecklar system till BBC, The Guardian och Pro Sieben. Med från Umeå finns även Infobaleen som utvecklat en AI-driven plattform vilken omvandlar transaktionsdata till insikter om datorgrafik och datavetenskap. Shimmercat som tar fram smarta e-handelslösningar och Prediktera med rötter i multivariat dataanalysforskning. Här finns också Algoryx som nyligen även kommit med i ett acceleratorprogram i Silicon Valley och Elastisys som erbjuder en säker container-plattform för moln-applikationer med regulatoriska krav.

 

The European AI Landscape Map

En kartläggning framtagen av AI Sweden, Sveriges nationella center för tillämpning av artificiell intelligens, forskningsinstitutet RISE samt Ignite Sweden med finansiering från Vinnova och i samarbete med tyska appliedAI by UnternehmerTUM och franska Hub France IA. Syftet är att identifiera Europas bästa AI-startups. 

Artificiell intelligens, AI
AI handlar mycket förenklat om datorers förmåga att samla in och bearbeta data och hantera uppgifter mer eller mindre självständigt. Exempel på användningsområden är självkörande fordon som drönare och bussar, robotar i farliga miljöer, teknik som analyserar röntgenplåtar och system som anpassar information på nätet mot användarna, t ex inom sociala medier.