"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-19

Sju forskningsanslag och tre postdoc-bidrag till Umeå universitet

NYHET Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap, FAS, har delat ut forskningsanslag och ett nyinrättat postdoc-bidrag till nydisputerade forskare.

Följande sju forskare vid Umeå universitet har beviljats forskningsanslag:

Gunnar Nordberg, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, miljömedicin, har beviljats totalt 1 200 000 miljoner kronor under 2005 och 2006 för projektet Exponering för trikloramin i badanläggningar och skadeeffekter på lunga och andningsvägar – studier med hjälp av nya effektmarkörer.

Ronnie Lundström, Norrlands universitetssjukhus, adjungerad professor vid yrkesmedicin, Umeå universitet, beviljas 600 000 kronor, under 2005 för projektet Effekter på handens nervfunktion efter exponering för hand-arm vibrationer med olika amplitud, frekvens, varaktighet, intermittens och greppkraft.

Mikael Nordenmark, Sociologiska institutionen, beviljas sammanlagt 2 500 000 kronor under åren 2005–2007 för projektet Panelundersökning av äldres levnadsförhållanden: fas 2

Rafael Lindqvist, Institutionen för socialt arbete, beviljas sammanlagt 1 200 000 kronor under åren 2005–2007 för projektet Från psykisk sjukdom till handikapp – välfärdssystemet och de psykiskt funktionshindrade.

Roger Axelsson, Institutionen för nationalekonomi, beviljas totalt 1 550 000 kronor under 2005 och 2006 för projektet Meritvärdet av militär värnpliktsutbildning.

Catharina Calleman, Juridiska institutionen, beviljas totalt 2 250 000 kronor under åren 2005-2007, för projektet En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat.

Björn Blom, Institutionen för socialt arbete, beviljas sammanlagt 3 300 000 kronor under åren 2005-2007 för projektet: Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg? Effekter på insatser och resultat.

Fas har inrättat ett nytt bidrag till forskare. Det så kallade postdoc-bidraget är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år. 21 forskare får dela på drygt 27 miljoner kronor. Stödet är riktat till yngre, nydisputerade forskare för att ge dessa en möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Tre av de nydisputerade svenska forskare som får 1,3 miljoner kronor var i postdoc-bidrag är:

Evelyn Khoo, Institutionen för socialt arbete, för projektet Att skapa värdegrunder i socialt arbete. Ett jämförande studie i kontexten av den sociala barnavården och 'Looking After Children'.

Marie-Christine (Lotta) Vikström, Institutionen för historiska studier, för projektet  Av lust eller nöd? Kvantitativa och kvalitativa aspekter på kvinnors självständighet, arbets- och familjeliv i svenska 1800-talsstäder.

Hanna Markusson Winkvist, Institutionen för historiska studier, för projektet "Vill ni köpa ett litet barn?" – Utlandsadoptionsfrågan i Sverige 1960–1980.

Läs mer på: www.fas.forskning.se

Redaktör: Carina Dahlberg