Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 10 feb, 2015

Ska du skriva en salstentamen?

NYHET Från den 1 januari 2015 gäller nya regler för anmälan till och genomförande av salstentamina.

Detta är de viktigaste reglerna som gäller studenter:

Anmälan till prov

Ordinarie prov – anmälan behövs inte
Vi utgår ifrån att alla registrerade vill skriva vid första tillfället på kursen så anmälan behövs inte. Du som inte är registrerad (förstagångs- eller omregistrerad) på detta kurstillfälle måste dock anmäla dig genom att mejla till din studieadministratör. Se dokumentet Kursansvariga/Studieadministratörer vt 2015 för att se vilken studieadministratör du ska anmäla dig till.
Omprov – obligatorisk anmälan senast 10 dagar före provdatum genom att skicka ett mejl till aktuell studieadministratör.

Om du inte anmält dig i rätt tid kan du inte räkna med att få en plats i skrivsalen.

Studenter med särskilda behov

Om du har särskilda behov har du rätt till förlängd skrivtid, särskilda hjälpmedel med mera. Du måste ALLTID anmäla dig genom att mejla aktuell studieaministratör senast 14 dagar före provdatum.

Ta med ID-handling och kom i tid

För att få komma in i skrivsalen krävs att du kan uppvisa giltig ID-handling.
För att vara säker på att kunna börja skriva provet vid provtidens början måste du komma till skrivsalen senast 15 minuter före starttid.

Följ anvisningar från skrivvakter

Du måste följa alla anvisningar från skrivvakten.

Läs mer

Regel salstentamen och Handläggningsordning salstentamen finns att hämta här: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson