"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-28

Skapar mötesplatser för forskningsinfrastrukturer

NYHET För att bedriva forskning av hög kvalitet kan forskare behöva avancerade verktyg. Inom humaniora och samhällsvetenskap är forskningsinfrastrukturer ofta små eller medelstora och tillhandahåller främst kompetens och stöd, men även utrustning och miljöer. Under en eftermiddag samlades forskare från respektive område, i Humlab för att presentera befintliga infrastrukturer och för att nätverka.

Text: Sandra Lundström

– Det finns ett stort behov av att skapa mötesplatser för forskningsinfrastrukturer inom Humanistisk fakultet och Samhällsvetenskapliga fakulteten för att lyfta gemensamma frågor och utbyta erfarenheter, säger Karin Danielsson, föreståndare för Humlab.

Utöver en presentation av några av de infrastrukturer som finns vid respektive fakultet presenterades också fakulteternas vision med infrastrukturer och Vetenskapsrådets arbete med infrastrukturer inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsinfrastrukturer inom humaniora och konst

Forskningsinfrastrukturer inom samhällsvetenskap