"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-21

Skellefteås snabba tillväxt studeras i unikt forskningsprojekt

NYHET Forskare vid Umeå universitet ska undersöka hur Northvolts miljardinvestering påverkar Skellefteås utveckling. Projektet, som delfinansieras av Skellefteå kommun, kommer att följa samhällsplaneringen under fyra år och omfattar intervjuer med tjänstemän, politiker och kommunledning.

Batteritillverkaren Northvolt har investerat cirka 30 miljarder kronor i sin fabrik i Skellefteå, vilket lett till tusentals nya jobb och en mycket hög tillväxttakt för kommunen. I ett nystartat forskningsprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ska doktoranden Moa Hedström undersöka de utmaningar i planeringsarbetet som det innebär för staden och kommunen.

Projektet är unikt i och med att det följer en pågående process.

– Vi vill försöka förstå på djupet hur förutsättningarna för planering förändras vid en så stor etablering och hur det upplevs av kommunen, säger Moa Hedström, som själv har en bakgrund som samhällsstrateg på Skellefteå kommun.

Tydlig koppling till samhället

Projektet är ett samarbete mellan Institutionen för geografi och Skellefteå kommun inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Att kommunen medverkar som samarbetspartner innebär att det finns ett tydligt användningsområde för resultaten.

– Det hjälper till att säkerställa att det finns en samhällsrelevans i forskningen. Kommunen varit med redan i problemformuleringen, säger Moa Hedström.

Lars Hedqvist, planeringschef på Skellefteå kommun, menar att Northvolts etablering är en viktig del i samhällets omställning mot fossilfrihet men att rekryteringen av arbetskraft, som leder till en befolkningsökning på två till tre procent per år, innebär sociala utmaningar.

– För Skellefteå kommun kommer det att bli avgörande hur väl man klarar samhällsplanering, demokrati, infrastruktur och samhällsservice. En uppföljning av allt detta för att lära mer och därmed kunna agera än bättre blir alltså viktigt, säger han.

Intervjuer med nyckelpersoner

Projektet beräknas pågå till 2026. Under tiden kommer Moa Hedström att intervjua personer inom kommunen som på olika sätt arbetar med planering: samhällsstrateger, kommunikatörer, kommunledning och politiker.

Den första av tre delstudier har redan genomförts i form av intervjuer med nyckelpersoner som jobbat för att attrahera privata investerare till Skellefteå. Resultaten visar bland annat att hastigheten och skalan på den här typen av så kallade gröna megaprojekt innebär att samhällsplaneringen inte går att genomföra på det vanliga sättet.

Det finns inte många platser där förutsättningarna förändrats så snabbt.

– Det finns behov av effektivisering av processer som gör att man faktiskt omöjliggör en demokratisk hantering av planeringen, säger Madeleine Eriksson, universitetslektor vid Institutionen för geografi och doktorandhandledare i projektet.

Moa Hedström tror att fallstudien av Skellefteå kommer att bidra med värdefull kunskap lokalt, men också till andra kommuner och forskarsamhället i stort.

– Det finns inte många platser där förutsättningarna förändrats så snabbt. Jag hoppas kunna ge perspektiv, visa att det finns flera sätt att tackla utmaningarna på och ifrågasätta det som upplevs som sanningar, säger hon.

Om Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet bygger på samverkan mellan universitet, forskare och företag eller organisation och syftar till att förena nytta för både samhället och den externa parten samtidigt som en utbildning av nya högkvalitativa forskare sker. Doktoranden får också ett skräddarsytt akademiskt kurspaket. Forskarskolan är öppen för alla discipliner och doktoranden har sin anställning vid Umeå universitet.

Läs mer på Företagsforskarskolans hemsida

Kontakt

Moa Hedström
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 30