"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-01

Skogens dag tar sikte på smart tillväxt

NYHET Årets Skogens dag under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm har temat Smart tillväxt. Forskaren Daniel Nylén vid Institutionen för informatik ger under ett föredrag sin syn på hur ny teknik kan användas för att skapa ett bättre nyttjande av skogen.

Vad kommer du att berätta om?
– Jag kommer att tala om digitalisering av den skogliga värdekedjan. Värdekedjor har ett visst antal länkar; från att en råvara blir till en produkt som till slut hamnar hemma hos en kund. Inom skogsbranschen handlar det bland annat avverkning av skog, transport till sågverk, export och försäljning av produkter. Jag kommer lyfta fram hur digital teknik kan användas för samarbete mellan branschens aktörer, hur den kan användas för att skapa nya arbetssätt och hur detta kan leda till nya former av värdeskapande inom skogsbranschen.  

Varför är digitalisering viktigt?
– Vi ser idag vilka radikala effekter digitaliseringen har haft på både mediabranschen och musikbranschen. Men med nya digitala tjänster kan vi också tillföra värden. Jag kommer ta upp olika exempel på hur detta kan ske: bland annat hur våra masterstudenter i IT management arbetade tillsammans med Norra Skogsägarna för att utforska hur de kunde skapa en ny digital affärsmodell.

Vilka styrkor har den skogliga branschen i Västerbotten? ­
– Det händer mycket i skogsbranschen. Det är en bransch som tänker framåt. Här i Västerbotten har branschen goda förutsättningar för att lyckas med digitaliseringen: alla länkar i hela den skogliga värdekedjan finns representerade och det finns en lång tradition av samarbete mellan olika aktörer. Skogsmaskintillverkare finns också i länet och det är en styrka med dessa aktörer på plats, samtidigt som det i regionen finns ett starkt digitalt entreprenörskap med många framgångsrika start-ups, inkubatorer och investerare. Här i Västerbotten finns en företagskultur inom den digitala domänen som skogsbranschen kan dra nytta av.

Vilka är utmaningarna?
– Det investeras mycket i nya digitala tekniska lösningar, men ibland kan det vara svårt att omsätta dem i praktiken. Det vår forskargrupp kan bidra med är kunskap och råd för hur man organiserar detta och hur man skapar nya typer av värden med digital teknik. Det handlar om organisatoriska förändringar. Man får inte stanna vid nya tekniska lösningar. Det är roligt och spännande att se att skiftet från en analogt värdekedja till ett digitalt ekosystem börjar växa fram. I Västerbotten har vi alla förutsättningar för att lyckas gå i bräschen för den digitala utvecklingen.

Skogens dag arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU och Umeå universitet under Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz