"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-25

Skogsbaserade biobränslen för hållbar sjöfart i Arktis

NYHET Arktis är en av de globala regioner som drabbats hårdast av klimatförändringarna. Dalia Abdelfattah, postdoktor vid Plattformen för Hållbara resurser och innovation, Kemiska institutionen vid Umeå universitet och affilierad forskare vid Arcum, beviljades nyligen projektfinansiering under tre år i FORMAS 2020 utlysning, för att ta itu med möjligheterna för arktisk hållbarhet via biodrivmedel. Dalia presenterade idén om detta projekt första gången på Arcums första direktsända arktiska seminarium.

Projektet handlar om två problem:

  1. Användning av fossila bränslen vid sjöfartstransporter i den arktiska regionen bidrar till stora mängder luftföroreningar (CO2, SOx, NOx, svart kol, PAH ...) som påverkar både vatten- och människolivet i Arktis.
  2. Massa- och pappersindustrin i Sverige genererar stora mängder avfallsflöden som förbränns eller skickas för att användas som schaktmassa.

Både förbränning och deponi har oönskade effekter på miljön och människors hälsa.

Användningen av biobränslen istället för fossila bränslen vid sjöfart kan vara lösningen på dessa problem. Studien kommer att undersöka hur användningen av olika avfall från den svenska massa- och pappersindustrin för biobränsleproduktion vid sjöfart i Arktis påverkar miljön, det lokala samhället och ekonomin. Projektet kommer att genomföras av Dalia Abdelfattah, en ung ledande forskare inom ”Systemanalystänkande för arktisk hållbarhet”, i samarbete med EcoBioFuel, ett svenskt företag specialiserat på biobränsleproduktion, samt professor Peter Sköld från Várdduo, centrum för samisk forskning, föreståndare för Arktiskt Centrum vid Umeå universitet (Arcum), ledande expert inom arktiska samhällsstudier, klimatförändringar och hälsovård i Nordsverige.

Projektresultaten kommer att stödja både beslutsfattare i Sverige och beslutsfattare inom sjöfartssektorn för att anta strategier som hjälper till att uppnå arktisk hållbarhet och förbättrar både vatten- och människolivet i lokala samhällen i Arktis.