Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 04 maj, 2020

Skräddarsydda stöd hjälper äldre bli digitalt aktiva

NYHET Om äldre får skräddarsytt stöd för att kunna använda och anpassa olika digitala tjänster förbättras deras möjligheter till social delaktighet och att kunna bo kvar hemma. Det visas i en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– Inte minst i dessa corona-tider kan dator och smart mobiltelefon vara mycket värdefulla för att bryta de äldres isolering och för olika former av service, men många äldre behöver stöd att ta sig över den tröskel det innebär att komma igång, säger Caroline Fischl, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Caroline Fischl i fyra studier följt sammanlagt 46 personer i ålder 66 till 95 år i norra Sverige. Studierna genomfördes före den nuvarande coronapandemin. Många äldre upplevde att både de sociala nätverken och den samhällsservice de kan ta del av minskar – särskilt på landsbygden – och att den digitala tekniken delvis kan kompensera för det.

Genomgående välkomnade äldre den digitala tekniken i sig. Men det gick att se att de också upplevde olika svårigheter att nyttja den. Därför studeras i avhandlingen hur ett strukturerat tillvägagångssätt för att skräddarsy stöd för äldres engagemang i digitala aktiviteter kan utformas. Stödet innefattar olika individualiserade interventionsstrategier, såsom att anpassa visuella inställningar på den digitala enheten och skapa instruktionsmaterial baserat på äldres behov och preferenser.

Det gick även att se att en avgörande faktor för att den äldre ska använda digital teknik är att den känns relevant i den egna tillvaron. Relevans handlar inte bara om att en äldre person ska känna sig intresserad av eller nyfiken på digital teknik, utan om teknikens användbarhet i överensstämmelse med personens mål, behov och värderingar. Att uppleva att man har val och kan utöva kontroll över sig själv och miljön är också viktig för att äldre ska kunna engagera sig mer frekvent i de aktiviteterna.

– Att hjälpa äldre att hitta relevans för digital teknik och att uppleva val och kontroll är en del av de skräddarsydda stöden, säger Caroline Fischl.

Caroline Fischl är legitimerad arbetsterapeut i Filippinerna och Sverige med en masterexamen i ergonomi och magisterexamen i arbetsterapi.

Till avhandlingen

Om disputationen

Caroline Fischl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 8 maj kl.9.00 sin avhandling Åldrandet i ett digitalt samhälle – ett aktivitetsperspektiv på social delaktighet. Fakultetsopponent Maria Haak, Högskolan i Kristianstand och Lunds universitet. Huvudhandledare Ingeborg Nilsson. Lokal: Triple Helix, Universitetsledningshuset. Disputationen hållks på engelska och kan följas på distans via https://meet.starleaf.com/7402504