"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-16

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter

NYHET I återkommande debatter diskuteras om och hur elever i grundskolan får en skrivundervisning som förbereder dem för vidare studier. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Text: Per Melander

Ett större fokus på skrivande och en allsidig skrivundervisning i lärarutbildningen, läroplanen och läromedel kan vara avgörande för att förändra och utveckla skrivundervisningen i grundskolan

Erika Sturk säger att i grundskolan är det lärarna i språkämnena som tar ansvar för skrivundervisningen och i andra skolämnen använder eleverna skrivande som verktyg för lärande.

– Skrivundervisningen fokuserar på textprodukten, korrekt språk och genrekompetens, medan kognitiv förståelse av skrivande, skrivande som kommunikation och som verktyg för deltagande i samhället får litet utrymme, säger Erika Sturk.

Mätbarhet skapar stress

Det här är något som Erika Sturk också visar i sin avhandling och påpekar att lärare följer kunskapskraven i läroplanen. Hon menar även att resultaten speglar den press på mätbarhet som lärarna hela tiden verkar under.

– Sammanfattningsvis belyser min avhandling att en medveten och allsidig skrivundervisning i många av skolans ämnen kan ge elever möjlighet att utveckla redskap, både för att tänka och lära sig, kommunicera sina tankar och åsikter med andra, möjlighet till fler skrividentiteter och förberedelse för vidare studier och för att kunna och vilja skriva för att delta i samhället.

Medvetenhet om skrivande

För att möjliggöra en sådan skrivundervisning menar Erika Sturk att lärare i grundskolan behöver en medvetenhet om vad skrivande är och hur undervisningen kan genomföras – i alla skolans ämnen.

Hon lyfter fram exempel på skrivundervisning i många av skolans ämnen, och menar att lärare i andra ämnen än språk kan undervisa om ämnesspecifikt skrivande – att det är de som har kunskapen om ämnets texttyper.

I sin avhandling har Erika Sturk dels ”lyssnat” till vad lärare säger att de gör i sin skrivundervisning, i en enkät till 60 lärare och i Facebookgrupper för lärare och blivande lärare i svenskämnena i åk 1–9. Och dels har hon genom observationsstudier i skolans alla ämnen på mellanstadiet undersökt när elever skriver i skolan, och hur skrivundervisningen går till.

– I min datainsamling har jag byggt en modell för reflekterande observation av skrivande i lärarutbildningen, och lärarstudenter har involverats som observatörer i skolan.

Mer allsidig skrivundervisning

Utifrån resultaten diskuterar Erika Sturk också aspekter som guidar lärarna i deras skrivundervisning: läroplanen, läroböcker, ämneskonventioner och kollegor och nyckelpersoner (”influencers”) i sociala medier.

– Ett större fokus på skrivande och en allsidig skrivundervisning i lärarutbildningen, läroplanen och läromedel kan vara avgörande för att förändra och utveckla skrivundervisningen i grundskolan, och på så sätt förbereda elever för framtida studier, yrke och deltagande i samhället.

Om disputationen

Avhandlingen Writing across the Curriculum in Compulsory School in Sweden finns publicerad digitalt

Disputationen äger rum fredag 20 maj, kl. 13.00–15.00, Humanisthuset, Hörsal G.

Opponent är Malte Blikstad-Balas, professor, Institutet för lärarutbildning och skolforskning, Universitetet i Oslo.