"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-09

Skytteanska samfundet prisar Nils Skoglund

NYHET Kungl. Skytteanska Samfundet har beslutat tilldela forskaren Nils Skoglund samfundets pris på 40 000 kr till en yngre välförtjänt forskare inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid i oktober.

Text: Ingrid Söderbergh

Ur prismotiveringen:

 ”… Hans forskning visar på ett ypperligt sätt att tillämpad forskning som belyser mycket komplexa industriella problem kan nyttja de modernaste typerna av högklassig internationell infrastruktur. Resultaten från hans studier är dessutom starkt eftertraktade som en del i utvecklingen av teknikbaserade metoder som främjar ett hållbart fossilfritt samhälle.”

– Jag är väldigt glad över priset! Det betyder mycket att min forskning uppmärksammats särskilt eftersom man i motivationen tagit fasta på att det arbete mina kollegor och jag gör är en del i strävan efter ett hållbart samhälle. Det känns som att jag lyckats bidra till  – och kanske lyfta fram – den forskningstradition inom oorganisk kemi med inriktning mot termodynamiska grundprinciper och högtemperaturkemi som har rötter långt tillbaka i tiden vid Umeå universitet, säger Nils Skoglund, forskare på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Nils Skoglunds forskning handlar om att integrera en hållbar fosforåtervinning med förnyelsebar energi från termokemisk omvandling av restströmmar från skog, jordbruk och samhälle. Inom arbetet ryms grundforskning kring reaktionsvägar under förbränning och förgasning som skalas upp genom laboratorieförsök för att slutligen testas i industriell skala.

Ett viktigt inslag är röntgenbaserade analysmetoder där synkrotronbaserade mätmetoder är ett naturligt komplement till de tekniker som finns vid tillgängliga vid forskargruppen Thermochemical Energy Conversion laboratory, TEC-lab.    

Vad jobbar du med just nu?

– Jag fick de goda nyheterna om priset under min vistelse vid synkrotronen Advanced Light Source som är en del av Lawrence Berkeley National Laboratory i USA. Här arbetar jag vid ett strålrör  som har fantastiska möjligheter att göra kemiska kartor av olika material med noggrann upplösning. Dels kan man se vilka grundämnen som finns tillsammans i ett prov, men också få information om hur de binder in till varandra.

Det som är speciellt just här är att det också är möjligt att använda röntgenstrålning i energiområdet som kallas Tender X-rays. Det är relativt ovanligt vid synkrotroner runt om i världen men krävs för att kunna mäta på grundämnet fosfor vilket är det absolut viktigaste för min del. Förutom att göra egna mätningar bidrar jag till utvecklingen av kapaciteten vid strålrör 10.3.2 genom att introducera en ny provkammare för studier vid höga temperaturer, här vi faktiskt provat ut det med hjälp av utrustning från TEC-lab.

Nils Skoglund tillhör forskningsmiljön Bio4Energy.

Biografi

Nils Skoglund är född 1979 växte upp i Holmsjö som ligger längs fjällkanten i södra Lappland. Han disputerade 2014 och innehade en tvåårig postdoktortjänst inom ämnet energiteknik vid Luleå tekniska universitet innan han återvände till Umeå universitet. För närvarande är han anställd som forskare i forskargruppen TEC-lab vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. I sitt nuvarande arbete kommer han att gästforska i USA och Österrike under flera perioder fram till och med 2021 genom projekt finansierade av Vetenskapsrådet och FORMAS.

 

Mer läsning:

Läs ett reportage om Nils Skoglund: Efter disputation följer de viktiga etableringsåren

 

 

För mer information, kontakta gärna:

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01