Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Nils Skoglund

Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Verksam vid

Anknytning
Plats

Forskningsprofil

Mitt vetenskapliga arbete vid Thermochemical Energy Conversion Laboratory syftar till att möjliggöra näringsämnen och resursåtervinning från energisektorn genom att använda bränsledesign för att förbättra kvaliteten på aska från förnyelsebara energikällor och därigenom bidra till grunden för ett hållbart samhälle. De bränsleblandningar som möjliggör det här tillvägagångssättet skiljer sig mellan skogssektorn, jordbrukssektorn och avfallsströmmarna från samhället även om de har ett gemensamt mål.

Huvudspåret i min forskning är för närvarande grundläggande studier av fosfatstrukturer i askfraktioner, eftersom det har visat sig att det är möjligt att bilda vissa fosfater vid termokemisk omvandling av biomassa och avfallsströmmar. Några av dessa strukturer är potentiellt lämpliga som gödning för växter, men det är viktigt att bestämma om mobiliteten av tungmetaller skulle påverkas under när växter tar upp det fosfor och kalium som finns i strukturerna.

Som en del av detta arbete, som finansieras av Vetenskapsrådet och FORMAS, kommer jag att arbeta utomlands vid TU-Wien, Österrike och synkrotronen Advanced Light Source vid Lawrence Berkeley National Laboratory, USA under perioden 2018 -2021. Att bidra till en etablering av synkrotronbaserade analysmetoder inom mitt forskningsområde kommer inte bara att vara till stor hjälp för att nå ett hållbart samhälle, utan det kommer också att hjälpa mig att bistå andra forskargrupper med utbildning i framtiden.

Utöver dessa detaljerade strukturstudier arbetar jag med bränsledesign i en rad olika forskningsprojekt tillsammans med industripartner och akademiska partners. Det svenska strategiska forskningsprogrammet Bio4Energy har varit en stor resurs i dessa insatser genom att främja tvärvetenskapligt arbete och forskning tillsammans med olika forskargrupper från flera universitet.

Kort CV

2020                   Docent i Energiteknik, Umeå universitet
2020 –                Universitetslektor, Umeå universitet
2017 – 2020      Forskare, Umeå universitet
2016 – 2017      Förste forskningsingenjör, Umeå universitet
2014 – 2016      Post-doc, Luleå tekniska universitet
2014                   Filosofie doktor i Energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, Umeå universitet

Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (2) : 1449-1464
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Skoglund, Nils; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2021, Vol. 217
Hedayati, Ali; Sefidari, Hamid; Boman, Christoffer; et al.
Waste Management, Elsevier 2021, Vol. 135 : 30-39
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (12) : 10009-10022
Häggström, Gustav; Hannl, Thomas Karl; Hedayati, Ali; et al.
Biomass Conversion and Biorefinery, Springer 2021, Vol. 11, (1) : 57-68
Hannl, Thomas Karl; Sefidari, Hamid; Kuba, Matthias; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (7)
Nordin, Andreas; Strandberg, Anna; Elbashir, Sana; et al.
Energy & Fuels, AMER CHEMICAL SOC 2020, Vol. 34, (2) : 2574-2583
Rebbling, Anders; Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (2) : 1822-1829
Häggström, Gustav; Wagner, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (4) : 4587-4594
Falk, Joel; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
Energies, Vol. 13, (15)
Priscak, Juraj; Fuersatz, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (6) : 7112-7120
Holmgren, Per; Skoglund, Nils; Broström, Markus; et al.
Chemical Engineering Science, Elsevier 2020, Vol. 215
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Applied Energy, Elsevier 2019, Vol. 248 : 545-554
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Skoglund, Nils; et al.
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2019, Vol. 127
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Mauerhofer, Anna Magdalena; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (3) : 2308-2318
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 176 : 211-220
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Skoglund, Nils; et al.
Applied Energy, Vol. 212 : 1400-1408
Bozaghian, Marjan; Rebbling, Anders; Larsson, Sylvia H.; et al.
Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 89, (6)
Wagner, David R.; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Boman, Christoffer; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Skoglund, Nils; Öhman, Marcus; Boström, Dan
Fuel processing technology, Elsevier 2017, Vol. 165 : 155-161
Skoglund, Nils; Werner, Kajsa; Nylund, Göran M.; et al.
Waste Management, Oxford: Elsevier 2017, Vol. 68 : 646-652
Edo Gimenez, Mar; Skoglund, Nils; Gao, Qiuju; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (2) : 1672-1677
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (11) : 12848-12856
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
Fuel processing technology, Vol. 141, (2) : 196-201
Skoglund, Nils; Bäfver, Linda; Fahlström, Johan; et al.
Energy & Fuels, Vol. 30, (9) : 7410-7418
Kuba, Matthias; He, Hanbing; Kirnbauer, Friedrich; et al.
Chemosphere, Vol. 151 : 124-132
Kumpiene, Jurate; Brännvall, Evelina; Wollters, Martin; et al.
Cellulose (London), Springer Netherlands 2016, Vol. 23, (2) : 1061-1072
Albán Reyes, Diana Carolina; Skoglund, Nils; Svedberg, Anna; et al.
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (10) : 8277-8285
Kuba, Matthias; He, Hanbing; Kirnbauer, Friedrich; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (12) : 10705-10713
Rebbling, Anders; Näzelius, Ida-Linn; Piotrowska, Patrycja; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 28, (2) : 1183-1190
Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; Öhman, Marcus; et al.
Journal of Environmental Management, Elsevier 2014, Vol. 132 : 287-295
Brännvall, Evelina; Nilsson, Malin; Sjöblom, Rolf; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 27, (10) : 5725-5732
Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; Öhman, Marcus; et al.
Energy & Fuels, Washington DC: American Chemical Society 2012, Vol. 26, (1) : 85-93
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
Fuel, Elsevier 2012, Vol. 102 : 208-220
Eriksson, Gunnar; Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; et al.
Energy & Fuels, Washington, DC: American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 26, (4) : 2028-2037
Piotrowska, Patrycja; Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; et al.
Energy & Fuels, Vol. 26, (5) : 3012-3023
Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Boström, Dan; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2011, Vol. 25, (3) : 937-947
Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Boström, Dan; et al.

Jag undervisar i huvudsak på avancerad nivå i Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, där jag också sitter i programrådet. Utöver det bidrar jag till forskarutbildning i rollen som biträdande handledare för doktorander vid flera universitet. 

De kurser jag undervisar på är: 

Förbränning, förgasning och pyrolys, 7.5 hp (kursansvarig)
Avancerade mätmetoder inom energiteknik, 7.5 hp
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser, 15 hp (kursansvarig)