Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Nils Skoglund

Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem och innefattar analyser med röntgenbaserade metoder, vid universitetet och på synkrotroner.

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB, KBC-Huset, KB7C8 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt vetenskapliga arbete syftar till att möjliggöra näringsämnen och resursåtervinning från energisektorn genom att använda bränsledesign för att förbättra kvaliteten på aska från förnyelsebara energikällor och därigenom bidra till grunden för ett hållbart samhälle. De bränsleblandningar som möjliggör det här tillvägagångssättet skiljer sig mellan skogssektorn, jordbrukssektorn och avfallsströmmarna från samhället även om de har ett gemensamt mål.

Huvudspåret i min forskning är för närvarande grundläggande studier av fosfatstrukturer i askfraktioner, eftersom det har visat sig att det är möjligt att bilda vissa fosfater vid termokemisk omvandling av biomassa och avfallsströmmar. Några av dessa strukturer är potentiellt lämpliga som gödning för växter, men det är viktigt att bestämma om mobiliteten av tungmetaller skulle påverkas under när växter tar upp det fosfor och kalium som finns i strukturerna.

Som en del av detta arbete, som finansieras av Vetenskapsrådet och FORMAS, kommer jag att arbeta utomlands vid TU-Wien, Österrike och synkrotronen Advanced Light Source vid Lawrence Berkeley National Laboratory, USA under perioden 2018 -2021. Att bidra till en etablering av synkrotronbaserade analysmetoder inom mitt forskningsområde kommer inte bara att vara till stor hjälp för att nå ett hållbart samhälle, utan det kommer också att hjälpa mig att bistå andra forskargrupper med utbildning i framtiden.

Utöver dessa detaljerade strukturstudier arbetar jag med bränsledesign i en rad olika forskningsprojekt tillsammans med industripartner och akademiska partners. Det svenska strategiska forskningsprogrammet Bio4Energy har varit en stor resurs i dessa insatser genom att främja tvärvetenskapligt arbete och forskning tillsammans med olika forskargrupper från flera universitet. Några av de övriga projekt jag är involverad i listas nedan.

2020
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (7)
Nordin, Andreas; Strandberg, Anna; Elbashir, Sana; et al.
2020
Energy & Fuels, AMER CHEMICAL SOC 2020, Vol. 34, (2) : 2574-2583
Rebbling, Anders; Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; et al.
2020
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (2) : 1822-1829
Häggström, Gustav; Wagner, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
2020
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (4) : 4587-4594
Falk, Joel; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
2020
Energies, Vol. 13, (15)
Priscak, Juraj; Fuersatz, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
2020
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (6) : 7112-7120
Holmgren, Per; Skoglund, Nils; Broström, Markus; et al.
2020
Chemical Engineering Science, Elsevier 2020, Vol. 215
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
2019
Applied Energy, Elsevier 2019, Vol. 248 : 545-554
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Skoglund, Nils; et al.
2019
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2019, Vol. 127
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Mauerhofer, Anna Magdalena; et al.
2019
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (3) : 2308-2318
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
2018
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 176 : 211-220
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Skoglund, Nils; et al.
2018
Applied Energy, Vol. 212 : 1400-1408
Bozaghian, Marjan; Rebbling, Anders; Larsson, Sylvia H.; et al.
2018
Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 89, (6)
Wagner, David R.; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
2018
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
2017
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Boman, Christoffer; et al.
2017
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
2017
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Skoglund, Nils; Öhman, Marcus; Boström, Dan
2017
Fuel processing technology, Elsevier 2017, Vol. 165 : 155-161
Skoglund, Nils; Werner, Kajsa; Nylund, Göran M.; et al.
2017
Waste Management, Oxford: Elsevier 2017, Vol. 68 : 646-652
Edo Gimenez, Mar; Skoglund, Nils; Gao, Qiuju; et al.
2017
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (2) : 1672-1677
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
2017
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (11) : 12848-12856
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
2016
Fuel processing technology, Vol. 141, (2) : 196-201
Skoglund, Nils; Bäfver, Linda; Fahlström, Johan; et al.
2016
Energy & Fuels, Vol. 30, (9) : 7410-7418
Kuba, Matthias; He, Hanbing; Kirnbauer, Friedrich; et al.
2016
Chemosphere, Vol. 151 : 124-132
Kumpiene, Jurate; Brännvall, Evelina; Wollters, Martin; et al.
2016
Cellulose (London), Springer Netherlands 2016, Vol. 23, (2) : 1061-1072
Albán Reyes, Diana Carolina; Skoglund, Nils; Svedberg, Anna; et al.
2016
Energy & Fuels, Washington: American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (10) : 8277-8285
Kuba, Matthias; He, Hanbing; Kirnbauer, Friedrich; et al.
2016
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 30, (12) : 10705-10713
Rebbling, Anders; Näzelius, Ida-Linn; Piotrowska, Patrycja; et al.
2014
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2014, Vol. 28, (2) : 1183-1190
Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; Öhman, Marcus; et al.
2014
Journal of Environmental Management, Elsevier 2014, Vol. 132 : 287-295
Brännvall, Evelina; Nilsson, Malin; Sjöblom, Rolf; et al.
2013
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2013, Vol. 27, (10) : 5725-5732
Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; Öhman, Marcus; et al.
2012
Energy & Fuels, Washington DC: American Chemical Society 2012, Vol. 26, (1) : 85-93
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
2012
Fuel, Elsevier 2012, Vol. 102 : 208-220
Eriksson, Gunnar; Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; et al.
2012
Energy & Fuels, Washington, DC: American Chemical Society (ACS) 2012, Vol. 26, (4) : 2028-2037
Piotrowska, Patrycja; Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; et al.
2012
Energy & Fuels, Vol. 26, (5) : 3012-3023
Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Boström, Dan; et al.
2011
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2011, Vol. 25, (3) : 937-947
Grimm, Alejandro; Skoglund, Nils; Boström, Dan; et al.