"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nils Skoglund

Min forskning fokuserar på resursåtervinning inom hållbara energisystem där röntgenbaserade metoder vid universitetet och på synkrotroner har en viktig roll.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats

Forskningsprofil

Mitt vetenskapliga arbete vid Thermochemical Energy Conversion Laboratory syftar till att möjliggöra näringsämnen och resursåtervinning från energisektorn genom att använda bränsledesign för att förbättra kvaliteten på aska från förnyelsebara energikällor och därigenom bidra till grunden för ett hållbart samhälle. De bränsleblandningar som möjliggör det här tillvägagångssättet skiljer sig mellan skogssektorn, jordbrukssektorn och avfallsströmmarna från samhället även om de har ett gemensamt mål.

Huvudspåret i min forskning är för närvarande grundläggande studier av fosfatstrukturer i askfraktioner, eftersom det har visat sig att det är möjligt att bilda vissa fosfater vid termokemisk omvandling av biomassa och avfallsströmmar. Några av dessa strukturer är potentiellt lämpliga som gödning för växter, men det är viktigt att förstå om mobiliteten av tungmetaller skulle påverkas under när växter tar upp det fosfor och kalium som finns i strukturerna. Att bidra till en etablering av synkrotronbaserade analysmetoder inom mitt forskningsområde kommer inte bara att vara till stor hjälp för att nå ett hållbart samhälle, utan det kommer också att hjälpa mig att bistå andra forskargrupper med utbildning i framtiden.

Utöver dessa detaljerade strukturstudier arbetar jag med bränsledesign i en rad olika nationella och internationella forskningsprojekt tillsammans med industripartner och akademiska partners. Det svenska strategiska forskningsprogrammet Bio4Energy har varit en stor resurs i dessa insatser genom att främja tvärvetenskapligt arbete och forskning tillsammans med olika forskargrupper från flera universitet.

Kort CV

2023 -                Etablerade och leder forskningsinfrastrukturen MAXS
2020                   Docent i Energiteknik, Umeå universitet
2020 –                Universitetslektor, Umeå universitet
2017 – 2020      Forskare, Umeå universitet
2016 – 2017      Förste forskningsingenjör, Umeå universitet
2014 – 2016      Post-doc, Luleå tekniska universitet
2014                   Filosofie doktor i Energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, Umeå universitet

Fuel, Elsevier 2024, Vol. 364
Bozaghian Bäckman, Marjan; Rebbling, Anders; Kuba, Matthias; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Hannl, Thomas Karl; Skoglund, Nils; Priščák, Juraj; et al.
Waste Management, Elsevier 2024, Vol. 177 : 56-65
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Falk, Joel; et al.
Fuel, Elsevier 2024, Vol. 357
Valizadeh, Ali; Skoglund, Nils; Forsberg, Fredrik; et al.
Materials & design, Elsevier 2024, Vol. 238
Elbashir, Sana; Broström, Markus; Skoglund, Nils
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2023, Vol. 8, (14) : 13162-13176
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Öhman, Marcus; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 340
Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; Perrin, Jonathan; et al.
Green Chemistry, Royal Society of Chemistry 2023, Vol. 25, (18) : 7259-7272
Ismail, Norafiqah; Zhou, Qiuyueming; Wang, Qian; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 331
Faust, Robin; Fürsatz, Katharina; Aonsamang, Panida; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 335
Häggström, Gustav; Karl Hannl, Thomas; Holmgren, Per; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 333
Faust, Robin; Valizadeh, Ali; Qiu, Ren; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 36, (23) : 14253-14266
Li, Gule.; Nathan, Graham J.; Kuba, Matthias; et al.
Energy & Fuels, Vol. 36, (7) : 3640-3653
Hedayati, Ali; Falk, Joel; Boren, Eleonora; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2022, Vol. 227
Hannl, Thomas Karl; Häggström, Gustav; Hedayati, Ali; et al.
Journal of Cleaner Production, Elsevier 2022, Vol. 379, (Part 2)
Hermassi, Mehrez; Granados, M.; Valderrama, C.; et al.
Waste Management, Elsevier 2022, Vol. 151 : 60-69
Pérez, Carla; Boily, Jean-Francois; Skoglund, Nils; et al.
ACS Omega, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 7, (36) : 32620-32630
Simões Dos Reis, Glaydson; Bergna, Davide; Tuomikoski, Sari; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2022, Vol. 36, (13) : 7035-7051
Falk, Joel; Hannl, Thomas Karl; Skoglund, Nils; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (2) : 1449-1464
Hedayati, Ali; Lindgren, Robert; Skoglund, Nils; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2021, Vol. 217
Hedayati, Ali; Sefidari, Hamid; Boman, Christoffer; et al.
Waste Management, Elsevier 2021, Vol. 135 : 30-39
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 35, (12) : 10009-10022
Häggström, Gustav; Hannl, Thomas Karl; Hedayati, Ali; et al.
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 302
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Biomass Conversion and Biorefinery, Springer 2021, Vol. 11, (1) : 57-68
Hannl, Thomas Karl; Sefidari, Hamid; Kuba, Matthias; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (7)
Nordin, Andreas; Strandberg, Anna; Elbashir, Sana; et al.
Energy & Fuels, AMER CHEMICAL SOC 2020, Vol. 34, (2) : 2574-2583
Rebbling, Anders; Sundberg, Peter; Fagerström, Jonathan; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (4) : 4587-4594
Falk, Joel; Skoglund, Nils; Grimm, Alejandro; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (2) : 1822-1829
Häggström, Gustav; Fürsatz, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energies, Vol. 13, (15)
Priscak, Juraj; Fuersatz, Katharina; Kuba, Matthias; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 34, (6) : 7112-7120
Holmgren, Per; Skoglund, Nils; Broström, Markus; et al.
Chemical Engineering Science, Elsevier 2020, Vol. 215
Ma, Charlie; Skoglund, Nils; Carlborg, Markus; et al.
Applied Energy, Elsevier 2019, Vol. 248 : 545-554
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Skoglund, Nils; et al.
Biomass and Bioenergy, Elsevier 2019, Vol. 127
Wagner, Katharina; Häggström, Gustav; Mauerhofer, Anna Magdalena; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (3) : 2308-2318
Strandberg, Anna; Skoglund, Nils; Thyrel, Mikael; et al.
Fuel processing technology, Elsevier 2018, Vol. 176 : 211-220
Strandberg, Anna; Thyrel, Mikael; Skoglund, Nils; et al.
Applied Energy, Vol. 212 : 1400-1408
Bozaghian, Marjan; Rebbling, Anders; Larsson, Sylvia H.; et al.
Review of Scientific Instruments, American Institute of Physics (AIP) 2018, Vol. 89, (6)
Wagner, David R.; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Combustion and Flame, New York: Elsevier 2018, Vol. 188 : 488-497
Qu, Zhechao; Holmgren, Per; Skoglund, Nils; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Boström, Dan; Skoglund, Nils; Boman, Christoffer; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, Vol. 254
Boman, Christoffer; Öhman, Marcus; Broström, Markus; et al.
Abstracts of Papers of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 254
Skoglund, Nils; Öhman, Marcus; Boström, Dan
Fuel processing technology, Elsevier 2017, Vol. 165 : 155-161
Skoglund, Nils; Werner, Kajsa; Nylund, Göran M.; et al.
Waste Management, Oxford: Elsevier 2017, Vol. 68 : 646-652
Edo Gimenez, Mar; Skoglund, Nils; Gao, Qiuju; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (2) : 1672-1677
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2017, Vol. 31, (11) : 12848-12856
He, Hanbing; Skoglund, Nils; Öhman, Marcus
Fuel processing technology, Vol. 141, (2) : 196-201
Skoglund, Nils; Bäfver, Linda; Fahlström, Johan; et al.
Energy & Fuels, Vol. 30, (9) : 7410-7418
Kuba, Matthias; He, Hanbing; Kirnbauer, Friedrich; et al.
Chemosphere, Vol. 151 : 124-132
Kumpiene, Jurate; Brännvall, Evelina; Wollters, Martin; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Materialteknik
Forskningsledare
Nils Skoglund lab

Jag undervisar i huvudsak på avancerad nivå i Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik, där jag också sitter i programrådet och handleder examensarbeten på civilingenjörsnivå på flera utbildningar. Utöver det bidrar jag till forskarutbildning i rollen som huvudhandledare och biträdande handledare för doktorander vid flera universitet. 

De kurser jag undervisar på är: 

Förbränning, förgasning och pyrolys, 7.5 hp
Avancerade mätmetoder inom energiteknik, 7.5 hp
Experimentell problemlösning och forskningsmetodik för termiska energiprocesser, 15 hp