"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-07 Uppdaterad: 2024-01-31, 11:36

Smart och interaktiv arbetsmiljö för logistikarbetare på Volvo

NYHET Studenter vid Umeå universitet har på uppdrag av industriföretaget VOLVO Lastvagnar AB i Umeå, utvecklat en innovativ lösning för att förbättra arbetsmiljön för logistikarbetare inom en av företagets produktionsenheter.

Text: Ola Nilsson

Volvo Lastvagnar AB har uppdragit åt studenter vid arbetsterapeutprogrammet att undersöka arbetsmiljön vid en enhet där arbetet innebär tunga lyft, repetitivt arbete och ergonomisk krävande arbetsställningar, och att sedan lämna förslag på arbetsmiljöåtgärder.

Studenterna har besökt arbetsplatsen för att observera olika arbetsmoment och för att intervjua både ledning och medarbetare.

Utifrån detta har de arbetat fram och presenterat åtgärder i form av dels ett informationsblad, dels en prototyp som kan reducera oergonomisk belastning och förbättra arbetsställningar.

Prototypen som har utvecklats tillsammans med studenter från kursen "interactivity in smart environments" vid Institutionen för datavetenskap, består av en utdragbar takskena och golvskena med krokar, som används vid upphängning och nedpackning av hyttluckor på Volvo. Prototypen ska tillsammans med sensorer ge direkt feedback om lyft och arbete sker ergonomiskt korrekt.

Detta projekt är ett av arbetsterapeutstudenternas tre avslutande examensarbeten. De två andra projekten har skett på uppdrag av Sharing cities Umeå och Fältgruppen vid Umeå kommuns socialtjänst.

Studenterna presenterar sina examensarbeten i form av utställningar i lärmiljön Common ground på NUS, den 9 januari, 8.30-15.00.

Kontakt

Elin Granholm Valmari
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 06