"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Granholm Valmari

Universitetsadjunkt, Arbetsterapeutprogrammet. Forskar inom ämnesområdet livsbalans, arbetsliv och hälsa på manligt dominerade arbetsplatser.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats

Undervisningserfarenhet: Är anställd som disputerad universitetsadjunkt på Arbetsterapeutprogrammet, och är utnämnd till 'meriterad lärare' i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.

Forskningserfarenhet: Disputerade januari 2024 inom forskningsområdet polisers livsbalans. Forskar inom arbetsterapi med fokus på kvinnors och mäns arbetsliv, livsbalans och hälsa på manligt dominerade arbetsplatser. 

Umeå University medical dissertations, 2274
Granholm Valmari, Elin
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 30, (5) : 721-744
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2023, Vol. 30, (5) : 585-603
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis Group 2023, Vol. 30, (7) : 1135-1142
Granholm Valmari, Elin; Ghazinour, Mehdi; Nygren, Ulla; et al.
Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Granholm Valmari, Elin; Melander, Marianne; Hariz, Gun-Marie; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 18, (1)
Granholm Valmari, Elin; Nygren, Ulla; Ghazinour, Mehdi; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Granholm Valmari, Elin; Nygren, Ulla; Ghazinour, Mehdi; et al.
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2022, Vol. 29, (sup1) : S94-S95
Granholm Valmari, Elin
Granholm Valmari, Elin; Inzunza, Miguel; Nygren, Ulla; et al.

Forskningsprojekt

3 mars 2020 till 1 mars 2024

Anställd som universitetsadjunkt på Arbetsterapeutprogrammet sedan 2013. Har ett särskilt intresse för pedagogisk digital kompetens (PDK), distansundervisning och informations- och kommunikationsteknik (IKT), och har av samma anledning varit tillfälligt anställd under 6 månader vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) på Umeå Universitet. Är meriterad lärare i Umeå universitets pedagogiska meriteringsmodell.