"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-16

Smarta bojar ska övervaka klimatförändringar

NYHET För att få reda på hur havsmiljön förändras ska Umeå Marina Forskningscentrum utveckla smarta miljödatabojar. VINNOVA har satsat 7 miljoner kronor på projektet som bedrivs tillsammans med Swedish Institute of Computer Science, SMHI och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Förhoppningen är att den marina miljön i framtiden ska kunna övervakas mer i detalj både rumsligt och tidsmässigt. Med miljödatabojar skulle detta kunna göras till betydligt lägre kostnad än med dagens mätserier, som görs med hjälp av fartyg. Projektet kan därför få stor betydelse i arbetet med EU:s ramdirektiv för vatten som ställer stora krav på medlemsländernas förmåga att övervaka kustvattenområden. Målet är att använda redan utvecklad teknologi för mätsensorer, nätverkskommunikation och energiförsörjning i flytbojar. En viktig del är att få bojarna att fungera underhållsfritt under långa perioder.

– Alger och andra organismer utgör i dag stora problem eftersom de växer på sensorerna och därmed stör deras funktion. Vi kommer på Umeå Marina Forskningscentrum att utforma och testa speciella lösningar som krävs för att sensorerna ska fungera i vatten, och då särskilt i havsvatten, berättar professor Ulf Båmstedt, som leder projektarbetet vid centrumet.

Allt fältarbete kommer att ske vid Umeå Marina Forskningscentrum och dess resurser i form av fartyg, instrumentering och laboratorier är en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Forskare vid centrumet har också lång erfarenhet av både miljöövervakning och miljöanalyser, därför kommer de också att vara en viktig referensgrupp för att välja rätt sensorer och prestanda. Swedish Institute of Computer Science i Kista har det övergripande projektansvaret.

För ytterligare information, kontakta: Ulf Båmstedt, professor i marina vetenskaper vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och föreståndare för Umeå Marina Forskningscentrum Telefon: 090-786 79 88, 070-386 7600
E-post: ulf.bamstedt@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman