"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-09

Snabb etablering – en viktig uppgift för universitetet

NYHET Sedan nästan tio år bedriver Umeå universitet en kompletterande utbildning för utländska lärare. I februari flaggade regeringen för att ge universitetet ett nytt uppdrag – ett snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare.

Irene Sedlacek är positiv till det nya snabbspåret.

– Det aktuella initiativet från regeringen är verkligen ett välkommet steg i rätt riktning, säger Irene Sedlacek, studievägledare vid institutionen för språkstudier.

Hon har många års erfarenhet av att arbeta med vidareutbildning för nyanlända lärare, bland annat som Umeå universitets företrädare i den nationella ledningsgruppen för ULV – Utländska lärares vidareutbildning – som bedrivs vid Umeå universitet sedan 2007.

Förhoppningen är att det nya snabbspåret ska korta ner tiden rejält före en kompletteringsutbildning, bland annat genom att valideringsprocesser och svenskundervisning kan påbörjas i ett tidigare skede.
– I dag kan det ta flera år innan nyanlända lärare ens får veta om att det finns kompletteringsutbildning. Om de redan från början kan motiveras i rätt riktning så tror jag att det kan bli väldigt bra, säger Irene Sedlacek.  

Individanpassad utbildning

Den befintliga vidareutbildningen för utländska lärare kan ges på max 120 högskolepoäng. Alla studenter läser efter individuell studieplan, berättar Irene Sedlacek, och utbildningen utformas efter hur mycket de har med sig i bagaget.
– Det är oftast kvinnor som läser, och de har i regel huvudansvar i familjen. Vissa arbetar heltid parallellt, så det kan vara tufft. Ibland får vi gå ner till 25 procents studietakt för att de inte ska ge upp längs vägen, berättar Irene Sedlacek.

Av de sex lärosäten som samarbetar kring ULV har Umeå universitet det klart lägsta antalet studenter, trots att upptagningsområdet omfattar nästan hela Norrland. Därför har Umeå universitet också kunnat erbjuda ett mer personligt stöd till sina ULV-studenter, jämfört med till exempel Stockholms universitet med närmare hundra personer:– Umeå universitet har 15–20 personer i systemet just nu, med olika långt kvar till examen. Studenterna är här två till tre gånger per termin, och jag försöker träffa dem alla under terminen. De behöver någon som kan peppa dem, någon att vända sig till när det är tungt, säger Irene Sedlacek och tillägger:
– Men studenterna är mycket motiverade att komma igenom utbildningen, och genomströmningen är egentligen ganska god. Det tar bara lite längre tid.

Nytt snabbspår

Regeringens nya snabbspår för lärare och förskollärare är än så länge inte formaliserat. Uppdraget, som väntas komma in till universitetet via Arbetsförmedlingen, är något som Irene Sedlacek ser fram emot.
– Att kunna bidra till en snabbare etablering för nyanlända lärare är en väldigt viktig uppgift för Umeå universitet. Särskilt idag, när antalet flyktingar ökar. Vi måste, och vill ha, beredskap för detta.

Läs mer:

Utländska lärares vidareutbildning Nytt snabbspår för lärare och förskollärare

Umeå universitet och flyktingsituationen

Text: Jonas Lidström & Camilla Bergvall
Foto: Ulrika Bergfors Kriström

 

Redaktör: Camilla Bergvall