"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-20

SNS demokratiråd 2022

NYHET SNS demokratiråd ska undersöka den kommunala demokratin. En av forskarna som ingår i rådet är universitetslektorn Jessika Wide, Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet.

Text: Linnéa Eriksson Östberg

SNS Demokratiråd 2022 undersöker vilka realistiska framtidsalternativ som finns för den svenska lokala demokratin. Särskilt fokus ägnas hur processer och institutioner ska organiseras så att politikernas beslut ses som legitima i invånarnas ögon.

Kommunerna står inför stora utmaningar i form av skeva ålderspyramider, urbanisering samt strukturomvandling i näringslivet och på arbetsmarknaden, samtidigt som det kommunala självstyret återkommande ifrågasätts. Dessutom uppger de politiska partierna på många håll att de har problem med att rekrytera lämpliga kandidater, som också förmår representera olika samhällsgrupper och skilda delar av kommunerna.

Rapporten släpps våren 2022. Sveriges Kommuner och Regioner bidrar till projektets finansiering. Läs mer om om rådet och rapporten som släpps våren 2022 hos SNS

Demokratirådet 2022 

Gissur Ó Erlingsson (ordförande), biträdande professor i statsvetenskap, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

 

Kontaktinformation

Jessika Wide
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 42