"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-21

Sociologiforskare undersöker vad studenter tycker

NYHET UmU-Barometern är namnet på den stora enkätundersökning som forskare vid Sociologiska institutionen snart skickar ut till alla höstens nyantagna studenter vid Umeå universitet.

Syftet är att ge ökad kunskap om vad studenter vid Umeå universitet tycker i viktiga frågor. Enkäten innehåller bland annat frågor om studenternas syn på andra människor och deras aktiviteter, politik, samhällsfrågor som miljö och covid-19 samt om studenterna själva och deras studier.

I september kommer samtliga nyantagna studenter vid Umeå universitet bjudas in till att delta i en kort surveyundersökning online. Studenterna kontaktas igen under våren och sedan två gånger om året under deras tid vid Umeå universitet.

Undersökningen är en del av den nationella infrastrukturen CORS. Sociologiprofessor och CORS-direktör Mikael Hjerm är ansvarig för undersökningen. Maureen Eger är projektledare och andra medlemmar av forskargruppen är Andrea Bohman och Jeffrey Mitchell, samtliga från Sociologiska institutionen.

Läs mer på CORS hemsida.

Du är välkommen att kontakta någon av oss som arbetar med UmU-barometern om du har frågor eller vill veta mer om undersökningen.

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17
Andrea Bohman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 23
Maureen A. Eger
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 20
Jeffrey Mitchell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 13