"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-19

Socionomprogrammet i topp för vårterminen 2024

NYHET Ansökningssiffrorna för vårterminen 2024 är summerade och för Umeå universitets är antalet förstahandssökande till program för vårterminen 2023 oförändrat jämfört med förra året. I hela riket är uppgången 4 procent. Socionomprogrammet vid Umeå universitet är det mest förstahandssökta socionomprogrammet i hela landet i denna ansökningsomgång och på nionde plats av samtliga program, sett till antal förstahandssökande.

– Vi är förstås väldigt glada över det ökande intresset för vår socionomutbildning. Vår analys är att utbildningen ökar i popularitet eftersom vi aktivt behandlar teman som värdegrund, likavillkor och diskriminering. Socionomer arbetar ju med olika former av utsatthet och svårlösta problem inom välfärdsstaten, vilket har högsta relevans i det nuvarande samhällsklimatet, och vi är stolta över att utbilda studenter som vill engagera sig i dessa viktiga ämnen, säger Ahmet Gumuscu, biträdande prefekt vid Institutionen för socialt arbete.

Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR) är detta den tredje högsta noteringen för vårterminer det senaste decenniet, vilket ligger i linje med UHR:s tidigare analyser om ett ökat söktryck. När det gäller sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet ser vi i denna ansökning däremot en nedgång på 17 procent i antal förstahandssökande, utvecklingen i riket är ned 0,9 procent, vad den nedgången beror på ska analyseras.

– Vi får analysera närmare vad nedgången beror på, men vi har haft bra söktryck länge och kanske har det decentraliserade sjuksköterskeprogrammet, där vi fick många bra sökande från hela länet i våras, påverkat söksiffrorna denna gång, säger Patrik Danielsson, dekan för Medicinska fakulteten.

Sjunde mest sökta kursen i landet

Den mest sökta kursen på Umeå universitet vårterminen 2024 är ”HR-arbete i teori och praktik” som fick 444 förstahandssökande vilket gör den till den sjunde mest sökta i landet. ”Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2)” hamnade på nionde plats i landet.

– Vi är nöjda med ansökningssiffrorna för vårterminen och att vi behåller vår position som det femte största lärosätet i landet. Att vår socionomutbildning dessutom växte med nio procent och hamnade högt upp på listan över landets mest populära program stärker förstås hela universitetet och i längden faktiskt hela vårt samhälle. Vi behöver fler välutbildade och samhällsengagerade medborgare, säger Cathrine Norberg, Vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.