"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-05 Uppdaterad: 2022-12-06, 08:09

Söderberg-anslag till Umeåforskare

NYHET Två forskare vid Medicinska fakulteten får anslag till sin forskning av Torsten Söderbergs stiftelse.

Text: Ola Nilsson

Anders Olofsson, Institutionen for klinisk mikrobiologi, får 584 616 kr till projektet En ny form av terapeutisk och profylaktisk behandling av transtyretin-amylodios.

Robin Fåhreus, Institutionen for medicinsk biovetenskap, får 500 000 kr till projektet Utveckla behandling mot Epstein-Barr-virusorsakade sjukdomar.

I mer an 60 år har makarna Torsten och Wanja Söderbergs donation till Torsten Söderbergs Stiftelse främjat vetenskaplig forskning inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap samt i viss utsträckning även inom andra områden.

Donatorerna Torsten och Wanja Söderberg beslutade 1960 att avsätta delar av sin förmögenhet till bildandet av Torsten Söderbergs Stiftelse. De ville att stiftelsen skulle ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga”.

Läs mer

Kontakt

Anders Olofsson
Universitetslektor
E-post
E-post