"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-02

Sökes: Ny rektor till Umeå universitet

NYHET Nu inleder Umeå universitet arbetet med att rekrytera en ny rektor som ska leda och peka ut riktningen för universitetet efter den 1 juli 2025. Styrelseordförande Anna Ekström leder rekryteringskommittén och berättar vilka egenskaper styrelsen söker hos den nya rektorn, och uppmanar alla att bidra och tipsa om bra kandidater.

Förutom att den sökande ska kunna kombinera ett inspirerande och strategiskt akademiskt ledarskap med uppdraget som myndighetschef, ställs det också höga krav på samarbetsförmågan, som Anna Ekström menar är extra viktig för just Umeå universitet.

– Kompetensförsörjning i norra Sverige är ett gemensamt ansvar. Vi är en viktig pusselbit för att locka fler till norra Sverige och, inte minst, för att få dem att stanna kvar. Vi ska inte konkurrera utan jobba ihop, framför allt med Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet, men också med civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor.

Hon påpekar också att det inte bara krävs ingenjörer för att bygga samhällen, vilket kanske inte alltid framgår när det diskuteras kompetensförsörjning i norra Sverige. Umeå universitet utbildar ju även lärare, sjuksköterskor, arkitekter, yrkeslärare och en mängd andra yrkeskategorier som behövs i samhällsomvandlingen som pågår i norra Sverige.

Att Umeå universitet har en speciell roll som ett bredduniversitet i norra Sverige spelar också in när styrelsen har diskuterat fram kravprofilen.

– Vi har en enorm styrka och en enorm utmaning i att rekrytera studenter. Vi ska värna vår bredd och vår roll som ett universitet där man inte bara umgås med likasinnade, utan har nytta och glädje av att möta och samarbeta med andra med olika utbildningsbakgrund. Det är poängen med ett universitet, annars kan man lika gärna sitta i ett kontorshotell, påpekar Anna Ekström.

Lärare, studenter och medarbetare bidrar också

Anna Ekström har varit med om tre rektorsrekryteringar vid Uppsala universitet och Linköpings universitet, och hon säger att om det är något hon har lärt sig från tidigare processer är det hur viktig hörandeförsamlingen är. Hörandeförsamlingen består av 45 lärare, 22 studenter och 22 övriga medarbetare och fackliga företrädare. Ordförande är professor Richard Bindler.

– Folk utanför högskolesektorn och från näringslivet blir ofta förvånade över all förankring och diskussioner internt, men efter att de har deltagit tycker man att det är riktigt bra. Universitetets är inte ett företag och inte heller en myndighet i vanlig bemärkelse, utan det är en akademi. Lärare, studenter, forskare och annan personal som deltar i hörandeförsamlingen speglar väl alla delar av universitetet. Den långa rekryteringsprocessen är väl använd tid, säger Anna Ekström.

Umeå universitets styrelse har utsett en rekryteringskommitté som under ordföranden Anna Ekströms ledning har det operativa ansvaret för processen. Rekryteringskommittén består av: 

  • Anna Ekström, universitetsstyrelsens ordförande 
  • Eva Malmström Jonsson, professor
  • Sverker Sörlin, professor
  • Görel Granström, docent
  • William Nordberg, student, Umeå naturvetar- och teknologkår
  • Peter Lindström, universitetslektor, företrädare för personalorganisationerna

Du kan läsa om processen ända fram till att regeringen slutligen tar beslutet, på webbsidan Rekrytering av ny rektor till Umeå universitet.

Akademisk frihet – en aktuell och viktig fråga

En annan sak som sticker ut något i kravprofilen är att den betonar vikten av akademisk frihet.

– Vi befinner oss i en tid där vi ser inskränkningar av den akademiska friheten i vår omvärld, till exempel i Ungern, men det är egentligen en viktig fråga oavsett åt vilket håll samhället utvecklas. Det är väldigt viktigt att vi har en rektor som kan stå upp för akademisk frihet och som kan försvara universitetets roll i samhället, poängterar Anna Ekström.

– Umeå universitet har även en viktig roll som ett av de stora arktiska universiteten. Det handlar både om forskning kring klimat och samhällsomvandling, men också om det nya säkerhetspolitiska landskapet där Umeå universitet har en viktig roll. Det ansvaret kommer säkert att växa under de närmaste åren med Nato-medlemskap, omställningen till fossilfritt och växande klimatutmaningar.

Ett rikt föreningsliv

Anna Ekström säger att hon alltid har förknippat Umeå med en stad och region med ett rikt föreningsliv och vill betona att Umeå universitet inte bara utbildar för arbete.

– Vi vill också samverka med det rika föreningslivet. Jag förknippade Umeå med detta innan jag kom hit. Det är unikt och väldigt viktigt för Umeå och Västerbottens utveckling. Vi är inte bara en leverantör av arbetskraft, universitetet är också en del av ett samhälle och bidrar till att det finns en bildad och bildande befolkning. Det har Umeå universitet alltid varit duktigt på och det ska vi värna och stärka under vår nya rektor.

Skicka in tips innan 7 maj

Anna Ekström vill slutligen uppmana alla som är intresserade av Umeå universitets framtid att tipsa om bra kandidater till rektorsposten. I april inleds det interna nomineringsförfarandet, 7 maj är sista dag att nominera förslag på ny rektor och 31 maj är sista dagen att lämna in ansökan.

– Vi i styrelsen känner förstås till många bra kandidater, men det är viktigt att alla på Umeå universitet, både medarbetare och studenter, känner att de kan nominera och anmäla personer, det finns en öppenhet som vi verkligen vill värna där. Skicka in är viktigt, det är din chans att påverka, ta chansen!