"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-03

Specialist i Umeå på skallskador får minnespris

NYHET Swedbanks vetenskapliga pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg tilldelas 2018 Lars-Owe Koskinen, professor i neurokirurgi vid Umeå Universitet.

Koskinen får priset för sin forskning kring behandling av svåra skalltrauman. Priset delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 20 oktober. Denna dag kommer pristagaren också att hålla en föreläsning som är öppen för allmänheten.

Svårt skalltrauma drabbar ofta unga personer i början eller mitten av livet. De skador som uppkommer är många gånger livshotande. För den som överlever ger de ibland upphov till olika grader av funktionsnedsättningar.

Koskinen har alltsedan sin tidiga karriär inom neurokirurgi drivit en omfattande forskning kring skallskadors mekanismer och behandling, med syfte att förbättra vården och därmed tillvaron för de drabbade. Parallellt med sin forskning har han ansvarat för utvecklingen av skallskadevården vid Norrlands Universitetssjukhus, NUS, vilket mycket framgångsrikt har sänkt dödligheten vid svåra skallskador och förbättrat tillvaron för de överlevande. Resultaten av skallskadevården vid NUS är idag bland de allra främsta ur ett internationellt perspektiv.

Swedbanks pris till minne av Amanda och Per-Algot Mångberg delas ut till framstående forskare i Norden verksamma inom neurologi, neurokirurgi samt öron-, näs- och halssjukdomar. Amanda var hemsömmerska och Per-Algot arbetade som stationskarl i Umeå. I mitten av 1970-talet donerade de sitt samlade privata sparande till ett forskningspris. Detta har sedan dess delats ut årligen, senare år med stöd från Swedbank i Umeå.

För mer information, kontakta gärna

Lars-Owe KoskinenInstitutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskapTelefon: 090-785 28 26
E-post: lars-owe.koskinen@umu.se

Foto: Doris Kjellgren

Redaktör: Ola Nilsson