"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-20

”Hållbarhet en självklar aspekt”– SpinChem utvecklar teknik för globala utmaningar

NYHET SpinChem utvecklar teknik för att rena vatten, bygga läkemedelsmolekyler och för att återvinna plaster. De återfinns vid Uminova Science Park i Umeå men tekniken används globalt i över 35 olika länder. Nu är de nominerade till Årets university spin-off som en av tre finalister.

Text: Josefin Laestadius

Priset som delas ut vid Umeågalan går till ett företag som byggt sin verksamhet kring en affärsidé som har sin grund inom forskning eller studier vid Umeå universitet eller Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Vi ställde några frågor till Emil Byström, vd för SpinChem.

Hur kom det sig att företaget startades?

– Vi hade en idé om en produkt som hade potential inom området för läkemedelssyntes, men denna produkt visade sig inte hålla måttet och en ny produkt utvecklades för att lösa första produktens problem och på den vägen är det, berättar Emil Byström.

Vilken samhällsutmaning vill ert företag bidra till att lösa?

– Vi ser hållbarhet som en självklar aspekt att ta hänsyn till. Inom företaget gör vi aktiva val utifrån hållbarhetsperspektiv när vi väljer tillverkningsmaterial och säkerställer att miljövänliga energival görs av oss och våra underleverantörer. De flesta applikationer som våra kunder jobbar med handlar om att rena vatten eller spara energi och resurser i deras processer. Vi framställer nya produkter baserade på hållbara resurser snarare än fossila råvaror.

– Vi bidrar även aktivt till att göra det möjligt att rena radioaktivt avfall. Vi minskar avfallet i tillverkningsprocesser genom att effektivisera användandet av råvarorna. För att ta några exempel som vi genom våra kunder bidragit till inom respektive Globalt mål:

  • Mål 2; i ett projekt i Thailand utvecklar vi teknik och support för bland annat återvinning av matavfall i en självförsörjande by.
  • Mål 2; vi utvecklar nya miljövänliga bekämpningsmedel med biologiska processer.
  • Mål 3; vi utvecklar resurseffektiva processer för Covid-19-läkemedel i USA med syfte att sprida processen till låginkomstländer.
  • Mål 6; våra produkter återfinns i ett flertal vattenreningsprojekt och vi bidrar till minskad användning av vatten i processer.
  • Mål 7; i ett projekt tillsammans med ett startup-företag i Schweiz jobbar vi med att återvinna och skapa energi från processvatten med hjälp av enzymer.
  • Mål 12; vi utvecklar nya biologiska plaster samt arbetar för återvinning av gamla fossila PET-flaskor.

Vilken forskning eller utbildning ligger till grund för företaget?

– Personalen har kemi- eller fysikbakgrund och är utbildade vid Umeå universitet. Ingen speciell forskning ligger till grund för företagets nuvarande produkter.

Vad har Umeå universitet betytt för företagets framgångar?

– Umeå universitet är en väldigt bra resurs främst i form av studenter. Vi har jobbat mycket framgångsrikt med över 70 studenter för att bygga produktportföljen genom åren. Kunskapen finns, tyvärr är känslan fortfarande att entreprenörskap inte prioriteras från universitetets sida.

Hur skulle Umeå universitet kunna bli bättre på att prioritera entreprenörskap?

– Jag tror att det handlar om kultur och syn på företagande i jämförelse med forskning och tillämpning. I många andra länder, eller lärosäten för den delen, är det en mer utpräglad struktur och kultur att universiteten har nära samarbeten med företag, till exempel i Tyskland och Schweiz har vi ett flertal sådana samarbeten.

Har du tips till andra som vill omsätta sin kunskap och forskning till en affärsidé?

– Se till att så fort som möjligt verifiera dina tankar och idéer med potentiella kunder. Om någon betalar för din idé då har den ett värde, säger Emil Byström.