"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-28

Stadsungdomar i Moçambique och Tanzania saknar samhällets stöd

NYHET I Moçambique och Tanzania bor allt fler i städer, och det ställs höga krav på de unga att bidra till samhällsutvecklingen. Men många stadsungdomar är hänvisade till otrygga jobb och en oviss framtid, menar Linda Helgesson vid Umeå universitet.

– Utan stöd från familj och samhälle är det svårt att hitta långsiktiga strategier, säger Linda Helgesson vid Umeå universitet, som i sitt avhandlingsarbete har intervjuat ett hundratal ungdomar mellan 14 och 24 år i de mindre städerna Masasi i Tanzania och Montepuez i grannlandet Moçambique.

Studien visar att de unga har höga krav på sig att bidra till både samhällsutvecklingen och familjens försörjning. Ländernas regeringar och internationella aktörer såsom Världsbanken anser att individerna själva ska skapa sina egna jobb. Eget företagande och otrygga jobb är de vanligaste typerna av sysselsättning. Trygga anställningar är mycket ovanliga, och många ungdomar önskar sig ”riktiga jobb”.

Utbildning är åtråvärt, dels ger det högre status, dels är det enda chansen att få ett ”riktigt jobb”. Ett annat sätt att minska sin sårbarhet är, enligt Linda Helgesson, att kombinera mindre affärsverksamhet med jordbruk, som alltså är ett viktigt skyddsnät i det alltmer urbana landskapet.

Många unga människor känner också att deras inflytande är begränsat, såväl inom familjen som i samhället. Men det finns exempel på ungdomar som organiserar sig och åstadkommer förändring genom att utmana korrupta ledare i lokalsamhället.

Globaliseringen är påtaglig. Genom TV och radio får de unga information om andra platser, och globala produkter och stilar. Men det finns en känsla av utanförskap från globaliseringen, och frustration över de internationella företagens frånvaro. Ungdomar reser och flyttar i huvudsak inom regionen och det är de privilegierade ungdomarna som strävar efter att flytta till större städer och drömmer om andra länder.

– Många unga placerar sig själva i en periferi, en bild som förstärks av närvaron av biståndsorganisationer, säger Linda Helgesson.

Fredagen den 31 mars försvarar Linda Helgesson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Getting Ready for Life: Life Strategies of Town Youth in Mozambique and Tanzania. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal S205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Associate Professor Katherine Gough, Geografisk Institut, Köpenhamns universitet.

För mer information, kontakta: Linda Helgesson, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 71 57, e-post: linda.helgesson@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson