"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-04

Stark tillväxt för it i Umeå

NYHET "Umeå är världsbäst i Sverige!", utbrister författarna till en färsk utredning. Närmare 800 nya it-jobb och nya 80 företag har skapats i Umeå under de senaste åren. Tillväxten är enorm, menar utredarna.

När undersökningen om Umeå kommuns it-bransch utveckling under 2006 – 2012 presenterades under torsdagen för ett stort antal ledare från it-företag i Umeå var glädjen mycket stor i lokalen. På sju år har antalet anställda inom Umeås it-företag ökat med 83 procent, hela 80 nya aktiebolag har startats medan förädlingsvärdet och omsättningen mer än fördubblats. Totalt sysselsätter branschen idag omkring 1 700 personer, en ökning med närmare 800 personer under perioden.

"Helt galet bra"

Sammantaget visar utredningen att Umeå positionerar sig som en av Sveriges starkaste it-städer med en tillväxt som få andra kommuner kan matcha.

– Det är helt galet bra. Ni är bäst i världen i Sverige, säger Håkan Wolgast med ett stort leende inför det trettiotal chefer och ansvariga från några av Umeås ledande it-företag som samlats för att höra mer om Umeås framgångar.

Tillsammans med kollegan Anna Löfmarck har Håkan Wolgats för konsultföretaget Grufman Reje genomfört undersökningen. Siffrorna de nu redovisar överraskar till och med dessa erfarna utredare. Sällan har de sett något liknande i Sverige som den utveckling it-branschen i Umeå genomgått under de senaste åren.

Positiva möjligheter

Bland deltagarna som lyssnar till presentationen finns Åsa Ögren med. Som näringslivspolitiker i Umeå kommun är hon mycket intresserad av utredningen och imponerad av den tillväxt som siffrorna pekar på.

– Det är helt fantastiskt. Och jag hör vittnesmål från er företagare att det här bara är början. Det finns bara positiva möjligheter i det här, utbrister Åsa Ögren.

Också hos de företagsledare som kommit till presentationen väcker resultaten stort intresse. Visst har de flesta sett hur deras företag under de senaste åren kunnat anställa fler och fått fler kunder, men att uppgången var så stor som siffrorna nu visar överraskar de flesta.

Toppen på isberget

– Det här är bara toppen på isberget, det är ju fantastiska siffror. Alla säger de ska växa och många av företagen i Umeå har nått till en punkt där de kommer att skjuta iväg ännu mer, säger Johan Tjäder, vd för Acino, ett av de Umeåföretag som kan visa starkt positiva siffror under de senaste åren.

Risk för brist på kompetenta medarbetare

I den diskussion som följde på redovisningen påtalade dock flera av företagsledarna de stora bekymmer man har med att hitta nya medarbetare. Tillväxten är så kraftig att Umeå universitets it-utbildningar har svårt att hinna utbilda nya studenter. Här uttryckte flera av företagsledarna med stort eftertryck sin vädjan till utbildningsväsendet att öka antalet platser för fler it-studenter.

Ett flertal aktiviteter

Sammantaget konstaterade Roland Carlsson, näringlivschef i Umeå kommun, att kommunens Näringslivsservice sedan ett flertal år medvetet satsat på aktiviteter för att skapa förutsättningar för en växande it-bransch i Umeå. Bland initiativen nämndes den strategiska branschsatsningen InfoTech Umeå samt rekryterings- och seminarieaktiviteter i Stockholm för att locka utflyttade att vända hem och söka anställning vid it-företagen i Umeå. Dessutom genomförs aktiviteter för att öka kontakten mellan studenter och de lokala företagen.

– Det har varit en framgångsrik satsning och vi ser nu resultat. Umeå har en mycket kraftigare tillväxt inom it-sektorn än andra jämförbara kommuner i landet och Umeå har mycket bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt i it-branschen. Vi har västvärldens snabbaste bredband och mycket kvalificerade it-utbildningar på Umeå universitet, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Utredning kommer inom kort att finnas tillgänglig på Umeå kommuns webb, www.umea.se. För ytterligare information: Åsa Fällman, näringslivsutvecklare, Umeå.

Bilden ovan: Glädjen var mycket stor inom it-branschen i Umeå när de goda siffrorna om tillväxt presenterades. På bilden bland annat Tommy Eriksson, Sogeti, Peter Lidström, UDK, Urban Holmgren, Knowit, och Sara Olofsdotter, InfoTech Umeå. Men flera berättade också om stora svårigheter att få tag på ny personal.

Redaktör: Mikael Hansson