Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-22

Statens nya modell för arbetet med våldsutsatta kvinnor utvärderad

NYHET Utvärderingens slutsats är att modellen delvis har uppfyllt målen för satsningen men har hittills haft något sämre förutsättningar än den gamla att nå ut till vissa målgrupper.

Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, har på Socialstyrelsens uppdrag utvärderat en ny modell (2012-2014) för fördelning av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Socialstyrelsen har presenterat utvärderingens resultat till regeringen i en ny rapport:
Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer – En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012–2014

Utvärderingens övergripande slutsats

Den nya modellen delvis har uppfyllt målen för satsningen. Men den har hittills haft något sämre förutsättningar än den gamla modellen att nå ut till specifika målgrupper, och att utveckla insatser som möter brukarnas specifika och sammansatta behov, samt att stödja projektägare att utveckla ett helhetsperspektiv och samverkan i insatserna.

Läs mer om utvärderingen:
Utvärdering av ”Utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare.

Utvärderingens i sin helhet redovisas i en slutrapport:Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare : slutrapport.

Vill du veta mera? Kontakta gärna:

Anders Hanberger, professorCentrum för utvärderingsforskningInstitutionen för tillämpad utbildningsvetenskapUmeå universitetTelefon: 090-786 6598
E-post: anders.hanberger@umu.se

Redaktör: Maja Bonta