"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-01-10

Statistisk förenkling kan leda vilse

NYHET Man bör vara försiktig med att förenkla vid användandet av flernivåanalys av internationella kunskapsmätningar. Det visar Inga Laukaityte i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Vanliga förenklingar av de statistiska analyserna kan ge dramatiskt olika utfall och därmed påverka slutsatserna i en studie. Det bör man vara medveten om, säger Inga Laukaityte.

De internationella kunskapsmätningarna Timss och Pisa är mycket komplexa i sina designer. Men många forskare som arbetar med dem är inte statistiker och använder därför förenklingar när de analyserar data från mätningarna.

Med specifik programvara för analys av data i flera nivåer samt genom att använda vissa korrigeringar kan man istället få ut helt andra uppgifter ur de internationella kunskapsmätningarna. Inga Laukaityte har även studerat de nordiska ländernas Pisa-resultat från 2003 – 2012. Genom att gruppera resultaten utifrån tre skolprestationsnivåer, låg-, medel och högpresterande skolor och undersöka bland annat socioekonomiska faktorer, har hon fått fram nya samband.

Exempelvis har hög andel inrikes födda föräldrar i Sverige ett positivt samband med goda prestationer i kunskapsmätningarna, men det gäller bara på skolor som är lågpresterande. På medel- och högpresterande skolor har tvärtom hög andel inhemskt födda föräldrar ett negativt samband med skolprestationerna.

En positiv inställning till matematik verkar faktiskt inte vara någon större fördel för studieresultaten, åtminstone inte på medelpresterande skolor. Där visade sig tvärtom en hög andel med positiv inställning till matematik ha ett negativt samband med elevernas prestationer.

– Man ska vara försiktig med tolkningen. Men man kan med dessa resultat som grund fråga sig om Pisa-undersökningarna verkligen bedömer relevanta variabler eller om de bara är giltiga i förhållande till vissa prestationsnivåer i vissa länder. Det är något som förtjänar mer forskning, säger Inga Laukaityte.

Inga Laukaityte är uppvuxen i Vilnius i Litauen där hon sedan tidigare också har en doktorsexamen i matematik.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Inga LaukaityteTelefon: 090-786 95 16
Mobil: 070-634 61 73E-post

Om disputationen

Inga Laukaityte, Handelshögskolan vid Umeå universitet, försvarar torsdag 12 januari sin avhandling med den svenska titeln: Statistisk modellering i internationella komparativa mätningar. (Engelsk titel: Statistical modelling in international large-scale assessments.) Kl. 10.00-12, Humanisthuset, hörsal E, Umeå universitet. Handledare: Professor Marie Wiberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Fakultetsopponent: Professor Bernard Veldkamp, University of Twente, Nederländerna. Disputationen hålls på engelska.

Redaktör: Ola Nilsson