"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-29

Statsvetare från Umeå universitet deltar i Almedalsveckan

NYHET Vid årets Almedalsvecka deltar tre statsvetare i fem olika seminarier där frågor kring klimat, biologisk mångfald, äganderätt, skolledares villkor och skolledare som profession diskuteras.

Ett nytt samhällskontrakt för skogen? Hur hittar vi en ny väg framåt?

Skogsdebattens vågor går höga. Mycket tyder på att vi står mitt emellan två samhällskontrakt för skogen. Idag handlar konflikterna om vilken roll skogen ska ha för klimatet, om bevarande av biologisk mångfald, om äganderätten och om sprickan mellan stad och land.

Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar seminariet 4/7 2017, 10:00 - 11:50. En av debattörerna är professor Camilla Sandström, Statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om seminariet

Hur tar vi ner himlen på jorden?

Numera är det en etablerad insikt att klimatfrågan måste kopplas till lokala mänskliga sammanhang för att bli relevant och hanterbar. Frågan är hur det konkret ska gå till. Kan skogen vara en sådan möjlighet? En reflexiv dialog om klimatutmaningen.

Future Forest arrangerar seminariet 4/7 2017, 15.00-16.00. Professor Camilla Sandström från statsvetenskapliga institutionen deltar.

Läs mer om seminariet

Functions, conditions, practices, and health of school leaders

This seminar focuses on the health of School leaders. How do they perceive the demands and resources in their work settings? What resilience strategies do they use to cope with and thrive on work-related strains? And, what are the differences and commonalities in international comparison?

Mittuniversitetet arrangerar seminariet 5/7 2017, 13.00-13.50. Från statsvetenskapliga institutionen deltar docent Helene Ärlestig.

Läs mer om seminariet

Är skolledare en egen profession?

Skolledarrollen har förändrats. De överlärare som för snart femtio år sedan fick titeln rektor hade helt andra arbetsuppgifter än dagens rektorer. Har skolledaruppdraget utvecklats till att vara en egen profession? Ska rektorsprogrammet bedrivas som befattningsutbildning eller professionsutbildning?

Mittuniversitetet arrangerar seminariet 5/7 2017, 15.00-15.50. Olof Johansson, seniorprofessor vid statsvetenskapliga institutionen, deltar.

Läs mer om seminariet

Nästa generation av skolledarutbildning – vad kommer efter rektorsprogrammet?

Skolkommissionens betänkande lyfter fram den professionella utveckling som utvecklingsområde. Det talas om inrättande av en nationell funktion för lärar- och skolledarutveckling liksom ett nationellt professionsprogram för lärare och skolledare. Vad innebär detta för utbildningen?

Mittuniversitetet arrangerar seminariet 5// kl 16.00-17.00. Docent Helene Ärlestig från statsvetenskapliga institutionen deltar.

Läs mer om seminariet