Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-04

Statsvetenskap i Umeå firar 50 år

NYHET Statsvetarna i Umeå har betytt mycket för att förmedla och utveckla ny kunskap om politikens förutsättningar genom den forskning, undervisning och informationsspridning som de bedrivit. Den 12 juni samlas forskare, tidigare studenter och samhällsdebattörer i Umeå för att diskutera vilka spår statsvetenskapen har satt i praktiken, men även hur den kan ta sig an framtidens utmaningar.

– Syftet med jubileumsdagen är att sammanfatta de gångna åren, och diskutera hur statsvetenskap i Umeå kan fortsätta att medverka till underlag och lösningar på dagens och morgondagens kollektiva problem, säger Anders Lidström, prefekt och professor vid institutionen. Det handlar bl.a. om att hitta former för förstärkt demokrati på olika nivåer, hur vi bättre kan hantera klimatfrågan, och hitta modeller för hur vi etablerar och långsiktigt bevarar fred.

Under dagen kommer man i två paneler diskutera nyttan med statsvetenskapen, men även hur Statsvetenskapliga institutionen kan vidareutvecklas i en globaliserad tid.

– När Umeå universitet etablerades 1965 var statsvetenskap ett av de första ämnena på plats. Institutionens historia har sedan präglats av expansion, breddning och kompetenstillväxt, understryker professor emeritus Gunnel Gustafsson, en av institutionens första professorer. Detta har skett i en tid som i tilltagande grad har kommit att betona värdet av kunskap och kompetens för ekonomisk och kulturell utveckling. Institutionen har kunna visa en stark förmåga att möta nya utmaningar och står därför väl rustad inför framtiden.

Gunnel Gustafsson är en av redaktörerna för den jubileumsskrift som utarbetats inför jubiléet och som sammanfattar institutionens första femtio år. Hon kommer under dagen att introducera boken Läs jubileumsboken – 50 år med statsvetenskap i Umeå (pdf)

Jubileumsdagen är öppen för anställda och studenter vid Umeå universitet, samt för allmänheten. Pressen hälsas välkomna!

Klockan 15.00, efter den första paneldebatten finns möjlighet att träffa och intervjua paneldeltagarna på plats.

Jubileumsdagen

Tid: 12 juni, kl. 13.00-17.00
Plats: Hörsal B, Lindellhallen, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet

Läs mer om programmet för dagen: www.pol.umu.se/50-arsjubileum/

För mer information, kontakta:

Anders Lidström  Telefon: 090 7866181
E-post: anders.lidstrom@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov