"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-03

Stegvis återgång till campus i höst

NYHET Universitet och högskolor har fått klartecken från regeringen att inom ramen för gällande smittskyddsrestriktioner återuppta campusundervisningen. För Umeå universitets del innebär beskedet framförallt att det nu går att planera bättre för höstens kurser och aktiviteter, och att lokalerna öppnas för studenter i augusti. Beskedet innebär också att studenter som ska studera på annan ort har möjlighet att resa inom landet, och att formerna för uppsamlingstentamen kan anpassas utifrån behov.

Text: Camilla Bergvall

Sedan den 18 mars i år har Umeå universitets lokaler varit låsta för studenter, och undervisningen har bedrivits på distans. I förra veckan fick landets lärosäten grönt ljus från regeringen att åter bedriva campusförlagd undervisning från och med den 15 juni. Beskedet innebär att Umeå universitet lokaler öppnas för studenter den 10 augusti, och att höstens undervisning kommer att kunna bedrivas på ett mer normalt sätt på campus. Beskedet innebär också att personer som bor en bit bort tillåts resa till Umeå för att studera.

Umeå universitet vidtar också åtgärder för att fortsättningsvis kunna följa regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19. Fortfarande gäller gruppstorlekar på max 50 personer, och för att möjliggöra tillräckligt avstånd mellan individer i alla lokaler kommer bland annat sittplatser och grupprum att anpassas för social distansering. Inga publika arrangemang kommer heller att genomföras fram till årets slut.

För att minska antalet personer på campus uppmanar universitetsledningen medarbetare att även i höst fortsätta arbeta på distans i den mån arbetsuppgifterna tillåter, och att ersätta fysiska möten med alternativa mötesformer i så stor utsträckning som det går.

Beskedet från regeringen och Folkhälsomyndigheten gäller tills vidare, och om rekommendationerna förändras kan Umeå universitet behöva justera sina riktlinjer.

Det här gäller för Umeå universitet:

Sommarkurser på distans
Fortfarande gäller beslutet om att sommarkurser ska genomföras på distans. Nytt är att om det behövs och är praktiskt genomförbart kan delar av undervisningen även hållas på plats på campus.

Lokaler öppnar i augusti
De flesta av universitetets dörrar kommer att öppnas den 10 augusti. Det gäller de flesta publika ytor, grupprum och studieplatser, som anpassas för social distansering så långt det är möjligt. Universitetsbiblioteket och Medicinska biblioteket håller öppet med ordinarie sommartider. Vissa byggnader kan dock behöva vara låsta även fortsättningsvis. Studenter som behöver komma in tidigare kan kontakta Infocenter eller kursansvarig.

Resor inom landet
Studenter som ska studera på annan ort har möjlighet att resa inom landet. För medarbetare rekommenderas fortsatt restriktivitet, och det gäller även för planeringsdagar och konferenser.

Höstens föreläsningar och uppsamlingstentamina
Föreläsningar för större grupper bör så långt som möjligt genomföras digitalt, och fram till höstterminens slut ska det vara möjligt att växla mellan campus- och distansundervisning. Under höstterminen är första- och sistaårsstudenter prioriterade att få vara på campus, och för medarbetare är det därför viktigt att boka lokaler i tid. (Läs mer: Boka höstens lokaler med fokus på första- och sistaterminsstudenter)

Uppsamlingstentamina i augusti bör i första hand genomföras på distans. Om det inte är möjligt kan omprovet genomföras enligt ordinarie examinationsform i Östra paviljongen och andra lämpliga lokaler, som öppnas från och med 15 augusti.

Fortsatt arbete hemifrån när det är möjligt
För medarbetare gäller fortfarande rekommendationen att helt eller delvis fortsätta arbeta på distans med arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen. Restriktivitet för fysiska möten gäller även för planeringsdagar, konferenser och publika arrangemang. I och med att campus öppnar till hösten kommer dock en del medarbetare att åtminstone delvis behöva återgå till arbetsplatsen.

Mer detaljerad information finns på:
Information med anledning av covid-19