"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-29

Stipendium för designstärkt Västerbotten

NYHET För att öka länets konkurrenskraft grundar Almi Företagspartner, Design Västerbotten och Designhögskolan ett stipendium. Genom examensarbeten i näringslivet kan industridesign-studenter och företag inleda en vinna-vinna-situation.

Från och med i år kan studenter vid Designhögskolan ansöka om stipendiet och då skapa sig bättre förutsättningar för än mer kvalitativa examensarbeten ute i regionala företag. Två stipendier à 25 000 kr, finansierade av Almi Företagspartner, kommer att delas ut varje läsår. Målen är att ytterligare öka kontakten mellan det lokala näringslivet och utbildningarna, samt sprida kännedom till företagen om vad design som strategiskt affärsutvecklingsverktyg kan göra för deras tjänster och produkter.

– Vi ser det som fördelaktigt för båda parter. Genom att studenter visar upp sin kompetens får de erfarenhet och företagen får insikt om det mervärde som industridesign tillför, säger Christina Friberg, projektledare, Design Västerbotten.

Stipendiet som är tänkt att delas ut i tre år framöver ska till exempel kunna delfinansiera resekostnader och modellbyggen som tillkommer i studenternas arbeten. Under höstterminen marknadsförs stipendiet till potentiella sökanden, som skickar in sina ansökningar till Design-högskolan. Design Västerbotten och Almi Företagspartner står i sin tur för information till eventuella företagskontakter. Tapio Alakörkkö, prefekt på Designhögskolan, lyfter studenternas möjligheter i sammanhanget och menar att uppdragen kan gynna den regionala arbetsmarknaden på sikt.

– Studenterna får chansen att komma i kontakt med lokala företag, då Designhögskolan annars mestadels arbetar internationellt. Dessutom kan ett samarbete skapa tillfällen för dem att stanna kvar och verka i regionen, säger han.

Planering av examensarbetena pågår nu för fullt innanför Designhögskolans väggar. Bland annat letar studenterna efter intresserade företag att para ihop sig med.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Malin Pessa, kommunikatör, Design Västerbotten, Almi Företagspartner Nord Telefon: 070-254 51 13
E-post: malin.pessa@almi.seTapio Alakörkkö, prefekt, DesignhögskolanTelefon: 090-786 98 35
E-post: tapio.alakorkko@dh.umu.se

Om Almi Företagspartner: Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.
Om Design Västerbotten: Design Västerbotten erbjuder aktiviteter som ger företag möjlighet att stärka varumärket och skapa ett unikt erbjudande. Design är ett strategiskt affärsutvecklingsverktyg som utgår ifrån kundens behov och leder till en stärkt helhetsupplevelse, internationell konkurrenskraft och ökad lönsamhet. Design Västerbotten är en del av Almi Företagspartner. www.designvasterbotten.se
Om Designhögskolan: Umeå Institute of Design provides five academic programmes focusing exclusively on industrial design and related specializations. Programmes range from Bachelor's to Master's and Doctoral levels. We offer highly competitive, professional and international industrial design educational programmes supported by exceptional technical facilities and resources. The Institute is organised within the Faculty of Science and Technology at Umeå University. www.dh.umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh