"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-03

Stor satsning på tjänstedesign i Umeå

NYHET Tjänstedesign ska bli ett konkurrensverktyg i Umeå. De tre närmaste åren satsar Umeå kommun 6 miljoner kronor på ett forskningssamarbete med Designhögskolan. Den 4 juni invigs samarbetet på Umeå Folkets Hus.

Umeå kommun och Designhögskolan kommer att genomföra projekt som är av ömsesidigt intresse för de bägge parterna. Redan nu har hälso- och utbildningssektorn identifierats som viktiga områden för samarbete. Andra projektidéer berör bland annat lokal och regional transport.
– De senaste åren har vi målmedvetet profilerat Umeå och de kommunala verksamheterna som testarena för att på lång sikt bidra till utveckling av nya produkter och tjänster. Detta samarbete med Designhögskolan är ett led i den strategin, där vi sätter fokus på att använda de kommunala verksamheterna i ett forsknings- och utvecklingsarbete, säger Roland Carlsson, näringslivschef vid Umeå kommun.

Designhögskolan inrättades 1989 och har sedan dess samarbetat med över 150 företag. Både studenternas projektarbeten och forskningen utförs tillsammans med partners i näringslivet, bland annat större skandinaviska företag som Volvo, Saab Automobile, Ericsson, Nokia, Electrolux och IKEA.
– Det täta samarbetet med näringslivet har blivit ett signum för Designhögskolan. Men vi behöver förstärka vår regionala och lokala samverkan. Med den här satsningen vill vi främja den regionala tillväxten med hjälp av industridesign, det kan i förlängningen också ge våra studenter möjlighet att stanna kvar i närområdet efter att de avslutat sina studier, säger Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan.

En styrgrupp för samarbetet kommer att inrättas, bestående av representanter från Umeå kommun och Designhögskolan. Åren 2004–2006 satsar Umeå kommun 2 miljoner kronor per år på samarbetet.

Fredagen den 4 juni klockan 10.00 är det officiell avspark för projektet på Umeå Folkets Hus. Då anordnas en heldag under namnet ”Tankar om tjänstedesign” med föreläsningar av bland andra Mike Stott, professor i interaktionsdesign, Anders Gunnarson, professor i transportdesign, Christer Ericson, Svensk Industridesign (SVID) och Diana Africano, industridesigner.

För ytterligare information, kontakta:

Tapio Alakörkkö, prefekt vid DesignhögskolanTelefon: 090-786 98 35, 073-620 51 51
E-post: Tapio.Alakorkko@dh.umu.se

Roland Carlsson, näringslivschef vid Umeå kommunTelefon: 090-16 32 10, 070-578 65 50
E-post: roland.carlsson@umea.se

Program för ”Tankar om Tjänstedesign”

09.30 Registrering10.00 Välkommen – Lennart Holmlund, kommunalråd 10.05 Forskningssamarbetet mellan Designhögskolan och Umeå kommun – Tapio Alakörkkö, Designhögskolan, och Roland Carlsson, Umeå kommun.10.25 Designåret 2005 – Christer Ericson, regionansvarig Svensk Industridesign.10.45 Paus – Fika11.00 Bildesign ur ett tjänstperspektiv – Anders Gunnarson, professor11.30 Tjänstedesign ur Interactionsynvinkel – Mike Stott, professor12.00 Lunch13.15 Tjänstedesign, en del av det moderna samhället – Christer Ericson, regionansvarig Svensk Industridesign.14.00 Elay The Explorer – Diana Africano, industridesigner14.25 Hjälpmedel för synskadade på bibliotek – Kent Lindbergh, industridesigner14.50 Paus – Fika15.20 TILLIT inom vården – Åsa Nilsson, Struktur Design, Eva Bergström, Landstinget15.45 Avslutande diskussion med deltagare från dagen17.00 Buffé18.45 Buss avgår upp till Bildmuseet – Designhögskolans examensutställning
19.00 Vernissage på Bildmuseet

Redaktör: Karin Wikman