"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-04

Stora hälsoeffekter med förändrat klimat

NYHET Fler riskerar att drabbas av smittsamma sjukdomar och effekter av extrema händelser som översvämningar och torka till följd av klimatförändringar, samtidigt som äldre kan dö i förtid av värmen. Det visar en ny rapport från vetenskapsakademiernas gemensamma organ i Europa, EASAC, där forskaren Maria Nilsson vid Umeå universitet ingår som enda svensk.

Ett starkt vägande skäl för att minska utsläppen av växthusgaser och hålla nere framtida temperaturökningar är omsorgen om den mänskliga hälsan. Det skriver EASAC i en ny rapport som visar på de alarmerande hälsoeffekter klimatförändringarna riskerar att få för Europas befolkning.

Som trenden ser ut nu menar EASAC att det finns en risk att den globala medeltemperaturen ökar med över tre grader till slutet av århundradet. Värmeböljor sommartid har redan visat sig leda till för tidig död bland tusentals äldre och särskilt utsatta grupper. Men klimatförändringarna och de ökade utsläppen av växthusgaser kommer att påverka befolkningens hälsa på många olika sätt.

Maria Nilsson, docent vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet, är den svenska forskare som suttit med i EASAC:s expertgrupp.

– Vi vill gärna tro att effekterna från klimatförändringarna inte handlar om oss och är något som ligger i framtiden. Rapporten visar att klimatförändringarna redan påverkar oss och medför ökande hälsorisker i Europa. Sårbara grupper behöver skyddas och takten i samhällsomställningen öka, säger Maria Nilsson.

Livsstilssjukdomar kan öka

EASAC menar att klimatförändringarna även kommer att öka antalet fall av det som brukar kallas för livsstilssjukdomar. Förhöjda temperaturer nattetid kan till exempel leda till sömnstörningar, en riskfaktor vid hjärt- och kärlsjukdomar. Förekomsten av njursten påverkas av temperaturen, troligen en följd av försämrad vätskebalans i kroppen. I en del länder i södra Europa beräknas en förhöjd temperatur på mer än två grader dessutom leda till försämrad prestationsförmåga och därmed en minskad produktivitet på mellan 10–15 procent.

Smitta sprids lättare

Även de smittsamma sjukdomarna kommer att drabba fler. Förändrat klimat kan resultera i ökad spridning via myggor och smitta från föda och vatten. Extremväder med kraftiga regn och översvämningar kan göra att det blir vanligare med diarréer, och så vidare.

– Det som är bra med den här rapporten är att vetenskapsakademierna tar ansvar för att koppla ihop klimatet med hälsoeffekterna. Det allvarligaste är kanske de problem som uppstår som en följd av luftföroreningar som hundratusentals människor i EU dör av och som framför allt drabbar barnen i städerna, säger Peter Friberg, professor i medicin vid Göteborgs universitet och föreståndare för SIGHT, Svenska institutet för global hälsotransformation.

Om vi istället lyckas med att få ner utsläppen av växthusgaser skulle det även innebära en rad positiva effekter på hälsan. Flera av de åtgärder vi kan vidta, som att äta mindre rött kött, är dessutom bra både ur klimat- och hälsosynpunkt.

Läs mer på www.easac.eu

European Academies’ Science Advisory Council, EASAC, utgörs av vetenskapsakademierna, däribland svenska Kungliga Vetenskapsakademien i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att fungera som rådgivande organ för EU:s beslutsfattare. EASAC ger en möjlighet för den samlade rösten från den europeiska vetenskapen att höras. Genom EASAC arbetar akademierna tillsammans för att ge oberoende och faktabaserade råd om de vetenskapliga aspekterna av europeisk politik till dem som fattar beslut om eller påverkar denna inom de europeiska institutionerna. 

Kontakt

Maria Nilsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 14