"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-01-25

Stort behov av utbildade förskollärare och lärare

NYHET Anna Lindqvist är en av talarna vid Kunskapsnoden 2023. Hon är biträdande föreståndare på Lärarhögskolan vid Umeå universitet och, förutom att forska om dans som uttrycksform i förskolan, har hon särskilt ansvar för utbildnings- och samverkansfrågor.

Anna Lindqvist berättar att hon har en bakgrund som danslärare, förskollärare och grundskollärare.

– Och efter ett antal år på Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitet, påbörjade jag mitt uppdrag som biträdande föreståndare på Lärarhögskolan, där jag har ett särskilt ansvar för utbildnings- och samverkansfrågor, säger Anna Lindqvist.

– Och idag kombinerar jag föreståndarskapet på Lärarhögskolan med praktiknära forskning om dans som uttrycksform i förskolan.

Läraryrket måste bli mer attraktivt! Vi behöver fler som utbildar sig till förskollärare och lärare och fler som slutför sin utbildning.

På vilket sätt har ditt arbete bäring på samhällsomvandlingen i norr?

– Det stora behovet av utbildade förskollärare och lärare i regionen. Utvecklingen av flexibla utbildningsformer, kompetensutvecklingsfrågor och forsknings/utvecklingssamarbeten är områden med direkt koppling till samhällsomvandlingen i norr. 

Vad ser du för möjligheter och utmaningar med det som nu går under benämningen ”samhällsomvandlingen i norr”?

– Som möjligheter ser jag att vi sedan tidigare har en god samverkan med skolhuvudmännen i regionen där vi tillsammans har möjlighet att skapa förutsättningar för och driva olika frågor som rör utbildning och praktiknära skolforskning. Arbetsintegrerad lärarutbildning (AIL) där studenterna studerar 75% och arbetar 50% på en skola, utgör ett av flera exempel på samverkan.

– När det kommer till utmaningar så handlar det om att i vissa fall så påverkar nuvarande arbetskraftsbrist intresset för att utbilda sig till lärare. Läraryrket måste bli mer attraktivt! Vi behöver fler som utbildar sig till förskollärare och lärare och fler som slutför sin utbildning.

Anna Lindqvist är en av fem forskare från Umeå universitet som deltar i Kunskapsnoden i Stockholm 31 januari 2023, där temat är “Samhällsomvandling i norr”. 

Kontakt

Anna Lindqvist
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 20