"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-01

Stort EU-anslag till växtforskare

NYHET Umeåforskare har tillsammans med forskare vid 20 andra europeiska länder tilldelats ett EU-anslag på över 590 miljoner kronor under fyra år. Målet är mer kunskap om växters ämnesomsättning. Visionen är växter som är bättre lämpade för vårt klimat.

Wolfgang Schröder och Thomas Kieselbach, verksamma vid kemiska institutionen och Umeå Plant Science Centre, har som enda svenska forskare beviljats dessa EU-medel. De arbetar inom forskningsgrenen proteomik som handlar om att kartlägga funktionen hos proteiner, cellens ”arbetare”. Målet är att identifiera alla proteiner, bestämma deras koncentrationer samt hur de samspelar och förändras. På detta sätt kan det t.ex. vara möjligt att jämföra vilka proteiner som är aktiva i en växtcell odlad under normala förhållanden med en som odlats under extrema kyla.

För människor, djur och bakterier har kartläggningen kommit en bit på vägen, på växtsidan ser det annorlunda. Tanken med detta projekt, som heter EUPP (Plant Proteomics in Europe), är därför att bilda ett nätverk för att Europas forskare ska kunna utbyta nya metoder som är anpassade för växter.

Nätverket kommer att bidra med ny kunskap om växters ämnesomsättning och vilka proteiner som är inblandade i detta. Med sådana kunskaper skulle vi med hjälp av växtförädling t. ex. kunna få fram växter som producerar biomassa på ett effektivare sätt, och växter som är bättre på att klara av vårt nordliga klimat. EUPP-projektet ingår i det europeiska COST-nätverket och koordineras av Dr. Jenny Renault i Luxemburg.

I slutet av mars besöker Wolfgang Schröder och Thomas Kieselbach Bryssel, de får då reda på hur stor del av anslaget som kommer att fördelas till Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta: Wolfgang Schröder, professor i biokemi, Umeå universitet Telefon: 090-786 69 74, 070-589 97 28
E-post: wolfgang.schroder@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman