"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-11

Stort internationallt forskarmöte i Umeå med bakterier i fokus

NYHET Två av Umeå univeritets forskningscentra, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), är värdar för en stor internationell konferens den 14-18 juni.

Närmare 250 forskare samlas under fem dagar i Aula Nordica på campus för att diskutera nya forskningsresultat om bakteriers cellbiologi och de molekylära mekanismerna bakom bakterieinfektioner. Konferensens föredrag och posterpresentationer kompletteras med workshops för unga forskare. Deltagarna kommer från många olika länder, bl.a. Kanada, Storbritannien, USA, Mexiko, Indien, Israel, Italien, Portugal, Frankrike, Tyskland, Ungern, Danmark, Finland och Sverige.

Konferensprogrammet speglar hur komplex den moderna forskningen är kring mikroorganismers sjukdomsframkallande förmåga. I fokus står bakteriers egenskaper och förhållandet mellan värd och infektionsorganism. Experter kommer att diskutera flera olika bakterier som är orsak till sjukdomar som lunginflammation, magsjuka, pest och urinvägsinfektion. Forskare som är intresserade av enskilda molekylers roll, t.ex. i bakteriernas cellmembran, möter andra forskare som undersöker värdens reaktion på smittoämnen och hur celler försvarar sig mot bakteriers toxiner.

- Vår infektionsforskning hör till Umeå universitets starka forskningsområden och drar toppforskare till Umeå inte bara för konferenser. Genom att vi de senaste två åren har erhållit starkt stöd med externa forskningsanslag har vi kunnat rekrytera till nya forskartjänster och bygga upp UCMR och MIMS, säger Bernt Eric Uhlin som leder organisationsteamet och är vetenskaplig koordinator för de två nya centren.

Under konferensen kommer även midnattsolen att uppmärksammas: Professor Thomas J. Silhavy från amerikanska Princeton University ger sitt föredrag som ett ”Midnight Sun Seminar” onsdag den 17 juni kl 23.00-24.00.

Utöver föredragsprogrammet har organisationsgruppen sammanställt ett workshop-program som riktar sig framför allt till unga forskare. Här demonstreras olika nya mikroskopiska tekniker och nanoteknologiska metoder för bakterieforskning.

Konferensen organiseras med stöd av anslag från Vetenskapsrådet, Umeå universitet, Nordiska Forskningsrådet (NordForsk), Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), European Virtual Institute for Functional Genomics of Bacterial Pathogens - EuroPathoGenomics (EPG), och Institutionen för Molekylärbiologi vid Umeå universitet.

Konferensprogram:
http://www.umea-congress.se/bacterialcellbiology2009/

Kontaktperson: Prof. Bernt Eric Uhlin, koodinator för Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) tel. 090-785 6731
e-post bernt.eric.uhlin@molbiol.umu.se

För mer information och kontakt under konferensen: Informatör Eva-Maria Diehl, UCMR/MIMS, tel. 090-786 5731, 090-785 6760; mobild 070-5448208
e-post eva-maria.diehl@plantphys.umu.se

Organisationskommitté för konferensen: Docent Anna Arnqvist, Inst. för medicinsk kemi och biofysik; docent Debra Milton, fo.ass. Berit Sonden, docent Sun Nyunt Wai, professor Sven Bergstrom, docent Matthew Francis, och professor Bernt Eric Uhlin, samtliga vid Inst. för moleklylärbiologi.

Redaktör: Hans Fällman