"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-03

Stort intresse för rapport om arbetsmiljö och lika villkor

NYHET Hundratals personer tog tillfället i akt att lyssna till Ulrika Haakes presentation av utredningen kring universitetet arbetsmiljö och lika villkor. – Vi tar nu den här vidare och tittar på vad vi kan göra utifrån de förslag vi har fått, säger rektor Hans Adolfsson. Sändningen av presentationen går att se i efterhand.

Text: Johanna Fredriksson

På uppdrag av rektor har Ulrika Haake gjort en utredning av hur universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete lämpligen organiseras.   

Mer om uppdraget har beskrivits i tidigare artikel.  
Rapporten är tillgänglig för alla att läsa

Den 2 februari presenterade Ulrika Haake sin utredning och de förslag som hon tagit fram. Presentationen gjordes för medarbetare och studenter på både svenska och engelska och hölls i Vardagsrummet, Humanisthuset samt livesändes på live.umu.se. Vid båda tillfällena ställde deltagarna frågor som skapade samtal i rummet. På den svenska presentationen fanns rektor Hans Adolfsson på plats för att ta emot frågor, på den engelska deltog universitetsdirektör Hans Wiklund.  
Sammanlagt närvarade en bit över 100 personer i Vardagsrummet och de digitala sändningarna hade 300 visningar (en visning kan ha setts av flera personer).  
Sändningen går att se i efterhand ett par veckor framöver.  

Ledningen tar arbetet vidare

Ulrika Haake har nu lämnat över rapporten till universitetsledningen som kommer att ta arbetet vidare och se över förslagen.   
– Det här arbetet kommer att ske fortlöpande under våren, så får vi se vad det landar i. Ulrika har gett oss jättemycket kloka tankar om hur man kan jobba med arbetsmiljöfrågorna och lika villkorsfrågorna i det breda perspektivet, sade rektor Hans Adolfsson efter presentationen.   
Han lyfte särskilt arbetet med att skapa hängrännor mellan de stuprör som lätt blir och som riskerar att viktiga frågor tappas där emellan.    
–  Det präglar inte bara det arbetet som handlar om kulturen, arbetsmiljön och lika villkor utan det är något som jag tror att vi på universitetet behöver bli mycket bättre på överlag, att ta bort stuprören och få fler hängrännor emellan våra verksamheter och olika processer, sade han, innan han tackade Ulrika Haake för hennes utredning.   

Ulrika Haake
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21