"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-02

Stort mätuppdrag till UMF

NYHET Umeå marina forskningscentrum har fått ett omfattande och viktigt marint uppdrag från länsstyrelserna längs Norrlandskusten: en mätkampanj där 41 provtagningsstationer från Sundsvall till Skellefteå ska besökas fem gånger mellan februari och augusti.- Här får vi än en gång visa att UMF är en värdefull institution och en tillgång för vattenförvaltningen, säger mätkampanjens projektledare Jan Albertsson.

Mätkampanjen drog igång i början av februari och är ett av UMF:s största och viktigaste uppdrag.

- Vi stärker samarbetet med de regionala vattenförvaltningsmyndigheterna genom att bistå med bra utredningsmaterial. Få andra aktörer har tillräcklig kapacitet för att genomföra ett så stort och varierat provtagningsprogram, säger Jan Albertsson.

Isarbetet den dominerande utmaningen

Den här veckan pågår den andra provtagningsomgången. Kylan och den massiva isbildningen komplicerar uppdraget.

- Utmaningen är logistiken och säkerheten, snarare än den vetenskapliga delen av kampanjen. Det är svårt att under växlande väderlek och isförhållanden besöka ett stort antal stationen under en kort tid.

Mätkampanjen sker i samverkan med SMHI och innefattar mätningar från Luleå i norr till Gävle i söder. De 41 provtagningsstationerna som UMF ansvarar för ligger mellan Skellefteå och Sundsvall, och ska besökas två gånger under vintern och tre gånger i sommar. Syftet med mätkampanjen är att utreda om det finns behov av en ny indelning av de vattenområden, så kallade vattenförekomster, och kustvattentyper som finns idag.

- Syftet är också att bidra med underlag för att utveckla bedömningsgrunderna som används när man betygsätter miljökvaliteten i vattenområden. Länsstyrelserna vill även få mer kunskap om variationen inom och mellan vattenförekomster.

Intensiva provtagningsveckor

Vid varje provtagningsstation mäts vattnets kväve- och fosforhalt, salthalt, temperatur och bottennära syrehalt. På sommaren mäts även siktdjup, klorofyll och växtplankton. UMF står för provtagning och analys och levererar sedan rådata till uppdragsgivaren.

- Parallellt pågår även ett satellitprojekt, där man studerar sambanden mellan mätningar i vattnet och vad man ser på satellitbilder. På sommaren mäter vi därför även mängden suspenderade partiklar, grumlighet och vattnets egenfärg.

Varje mätperiod pågår i en till två veckor. Fem personer arbetar då intensivt med provtagning och analys av prover. När isen ligger så tjock som den gör nu blir det bråda dagar.

- Den här gången sker all provtagning med skoter. Eventuellt tas någon station med helikopter eftersom vi helst inte vill ta skotrarna till stationerna utanför kustområdet, där isvallar och råkar kan hindra framkomligheten.

Foto: Anna Palmbo

Redaktör: Andrea Gillgren