"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-18

Strategisk satsning på forskning inför kulturhuvudstadsåret 2014

NYHET Rektor har beslutat att använda 3,4 miljoner kronor ur sin strategiska resurs för tvärvetenskaplig forskning med särskild inriktning på kulturhuvudstadsåret 2014.

I EU-rapporten An international framework of good practice in research and delivery of the European Culture of Capital Programme definieras ett antal nyckelområden, bland andra stadens och regionens kultur; staden och regionens ekonomi; stadens och regionens demokratiprocesser och beslutsfattande; staden och regionen som lärandemiljö; samt stadens och regionens digitala kultur.

För dessa och angränsande områden finns vid Umeå universitet befintlig forskning, som kan stärkas genom samverkan och genom utvecklingen av ytterligare tvärvetenskapliga teoretiska och metodologiska perspektiv.

Några av målen för projektet är att: • Öka mobiliteten och kontaktytor mellan Umeå universitet och andra universitet med stark forskning inom detta fält. • Stimulera till nya forskningsprojekt
• Nya tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna

Arbetet ska ledas av en tvärvetenskaplig styrgrupp med nominerade deltagare från samtliga fakulteter och Lärarhögskolan, under ledning av tillträdande rektor rådgivare Kjell Jonsson. Rektor beslutar om styrgruppens sammansättning och funktion senast i september 2013.

Redaktör: Michael Nordvall