"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-18

Strategiska medel till forskning om kulturhuvudstäder m.m

NYHET Rektor har nu beslutat anslå totalt 3,45 miljoner för att främja "tvärvetenskaplig forskning om kulturens betydelse för samhällsutveckling med särskild inriktning på kulturhuvudstäder och Umeå som kulturhuvudstad 2014".

Projektet, som ska pågå under tre år, har som mål att:

  • Öka mobiliteten och kontaktytor mellan Umeå universitet och andra universitet med stark forskning inom detta fält 
  • Stimulera till nya forskningsprojekt med finansiering från forskningsråd samt olika externa bidragsgivare och aktörer 
  • Stimulera till innovationsfrämjande utveckling genom nya tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna

Samtidigt utsågs en styrgrupp, som leds av rektors rådgivare Kjell Jonsson:

  • professor/överläkare Lars Weinehall, Medicinska fakulteten
  • universitetslektor Anna Lindqvist, Humanistiska fakulteten
  • universitetslektor Katrin Holmqvist Sten, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • universitetslektor Nils Wåhlin, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • kanslichef Annika Kjellsson Lind, Lärarhögskolan

Läs mer Umeå universitets engagemang under kulturhuvudstadsåret 2014: www.umu.se/2014

Redaktör: Michael Nordvall