"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-17

Student prisas för examensarbete

NYHET Svenska föreningen för förbränningsforskning, SFRC, har beslutat att tilldela priset för framstående examensarbete 2021 till Amanda Vikström, civilingenjör i energiteknik.

Text: Anna-Lena Lindskog

Elektrisk uppvärmning i kombination med koldioxidavskiljning har identifierats som en möjlig väg till koldioxidneutral produktion av cement, en mycket viktig del i att uppnå ett hållbart samhällsbyggande. Inför den omfattande processomställningen behövs ny kunskap om hur den förändrade processmiljön påverkar produktens kvalitet.

Amanda Vikström har med sitt prisade examensarbete studerat hur två olika simulerade processlösningar påverkar produktens kemiska fassammansättning och egenskaper. Resultaten visar att de föreslagna lösningarna är kemiskt möjliga, men att de kan kräva förändringar i processen avseende exempelvis tid och temperatur för att nå önskad produktkvalitet. Dessa aspekter kräver fortsatta studier och experiment, något som Amanda Vikström kommer bidra med under sin nyligen påbörjade forskarutbildning.

Amanda Vikström är sedan 1 januari 2022 antagen som doktorand vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Forskningen bedrivs inom ramarna för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå Universitet. Projektet finansieras av Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och Cementa AB.

Läs mer om civilingenjörsprogrammet i energiteknik