"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-10-30

Nu kan du hantera ditt studentarbete som innehåller känsliga personuppgifter i en samarbetsyta i Teams

NYHET Nu kan du som student hantera dina självständiga studentarbeten som innehåller känsliga personuppgifter i en anpassad samarbetsyta som finns i Teams i Microsoft 365. Din ansvarige lärare eller handledare beställer ytan.

Samarbetsytan som finns i Teams är anpassad för att hantera känsliga personuppgifter. Flera säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen i ytan inte ska spridas till obehöriga. Detta innebär att viss funktionalitet är begränsad.

Den anpassade samarbetsytan är till för studenter och deras självständiga studentarbeten som innehåller känsliga personuppgifter och ska inte användas i andra syften. Det är ansvarig anställd, oftast lärare, handledare eller administratör, som beställer ytan.

Självständiga studentarbeten som inte innehåller känsliga personuppgifter kan hanteras i ett vanligt team i Teams.

Läs mer om samarbetsytan och hur du beställer här