"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-11

Studenter gör forskningsfrontsanalyser

NYHET I kursen Ledarskap och organisation II på Masterprogrammet i ledarskap och organisation får studenterna föreställa sig sitt framtida arbetsliv i en organisation och ge lösning åt ett viktigt utvecklingsproblem för den.

Oberoende var studenterna kommer att arbeta eller med vad, kommer situationer uppstå som kräver ny information med de senaste forskningsrönen inom området för att få en fördjupad kunskap. Situationen kan vara ett problem i ett arbetslag, en omorganisering, en konflikt, stagnation inom en organisation, sammanslagningar, nya externa eller interna krav på organisationen, eller liknande. 

På kursen Ledarskap och organisation II får studenterna i uppgift att göra egna individuella forskningsfrontsanalyser, vilket innebär att de samlar in och analyserar de allra senaste forskningsrönen inom ett specifikt problem/fråga och sedan utifrån det formulerar en strategi, en vision eller lösning. 

Forskningsfrontsanalysen innefattar 30 vetenskapliga artiklar. För att förstå den senaste och mest uppdaterade forskningen tar studenterna även reda på och förklarar hur forskningen har sett ut inom fältet tidigare. I den avslutande rapporten beskriver studenterna utvecklingsbehovet, refererar till alla vetenskapliga texter samt föreslår utvecklingsvägar för området.

Här är exempel på studenternas forskningsfrontsanalyser: 

AI i organisationers beslutsfattande verksamhet

Implementering av artificiell intelligens i organisationers beslutsfattande verksamhet - en framgångsfaktor? av Susanne Vesterlund.

Avskedande av huvudtränare

Sparka tränaren! - nyckel för prestationsförbättring eller negativ spiral? av Sofia Skarin.

Distansarbete

Det distanserade arbetet av Mimmi Gider.
Distansarbete och arbetsmiljö av Ida Johansson.
Om distansarbete och dess påverkan på arbetstagare och organisation av Samuel Wincent-Dodd.

Horisontell organisationsstruktur

Forskningsfrontanalys om utveckling av en befintlig horisontell organisationsstruktur av Mathilda Wahl.

Interna marknadsföringsstrategier

Effekten av interna marknadsföringsstrategier för ökad arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse samt arbetsprestation bland medarbetare av Oliver Tidblad.

(O)jämställdhet

En jämställd akademi där kvinnor och män kan göra karriär på lika villkor - Hur når vi dit? av Hanna Lundin Jernberg.
Den ojämställda idrottsorganisationen av Julia Thurin.

Rekryteringsprocesser

Rekryteringsprocesser av Robin Frisk.

Spirituellt ledarskap

Spirituellt ledarskap - ett nytänkande ledarskapsparadigm i en modern och sammanlänkad värld av Oscar Pettersson.

Tillitsbaserad styrning

Tillitsbaserad styrning och ledning inom den offentliga sektorn av William Hiselius.