Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 11 jan, 2021

Studenter gör forskningsfrontsanalyser

NYHET I kursen Ledarskap och organisation II på Masterprogrammet i ledarskap och organisation får studenterna föreställa sig sitt framtida arbetsliv i en organisation.

Oberoende var studenterna kommer att arbeta eller med vad, kommer situationer uppstå som kräver ny information med de senaste forskningsrönen inom området för att få en fördjupad kunskap. Situationen kan vara ett problem i ett arbetslag, en omorganisering, en konflikt, stagnation inom en organisation, sammanslagningar, nya externa eller interna krav på organisationen, eller liknande. 

På kursen Ledarskap och organisation II får studenterna i uppgift att göra egna individuella forskningsfrontsanalyser, vilket innebär att de samlar in och analyserar de allra senaste forskningsrönen inom ett specifikt problem/fråga och sedan utifrån det formulerar en strategi, en vision eller lösning. 

Forskningsfrontsanalysen innefattar 30 vetenskapliga artiklar. För att förstå den senaste och mest uppdaterade forskningen tar studenterna även reda på och förklarar hur forskningen har sett ut inom fältet tidigare. I den avslutande rapporten beskriver studenterna utvecklingsbehovet, refererar till alla vetenskapliga texter samt föreslår utvecklingsvägar för området.

Här är två exempel på studenternas forskningsfrontsanalyser: 

Distansarbete och arbetsmiljö av Ida Johansson.
Sparka tränaren! - nyckel för prestationsförbättring eller negativ spiral? av Sofia Skarin.