"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-01

Studenter hjälper Kvarken Ports bli mer hållbara

NYHET Sjötrafik har genom historien varit avgörande för samhällets utveckling. Att effektivt kunna frakta stora volymer av gods långa sträckor har gjort sjötrafiken överlägset störst när det gäller globala varutransporter. Men det finns en baksida; utsläppen av växthusgaser från fartyg och hamnar. Kvarken Ports Umeå tillsammans med studenter från Umeå universitet försöker nu hitta lösningar för att minska de delar av utsläppen som hamnen själva står för.

Text: Magnus Mikaelsson

Nya krav, lagar och regelverk sätter allt hårdare press på både rederier, speditörer och hamnar att minska sina utsläpp. En hamnverksamhet är komplicerad med många olika processer, aktörer, funktioner och intressenter så elektrifiering och digitalisering är viktiga verktyg i hållbarhetsarbetet. Det sistnämnda blev därför temat på det arbete som studenter från Institutionen för Informatik vid Umeå universitet gjort åt Kvarken Ports. Hur kan modern teknik hjälpa en hamn att bli mer effektiv?

Det har varit oerhört nyttigt att få möjlighet att jobba med riktiga case tillsammans med ett företag. 

Studenterna ställdes inför ett antal utmaningar, t ex hur effektivisering av processer, elektrifiering av kranar och andra maskiner samt uppsättning av laddstationer för godsbilar skulle kunna påverka både effektivitet och ekonomi samtidigt som det minskar utsläppen av växthusgas. Med hjälp av data från verksamheten fick studenterna göra analyser, ta fram förslag på åtgärder, beskriva effekterna och slutligen presentera sina arbeten för representanter från både Kvarken Ports och ett av ägarbolagen, UKF.

 
– Det har varit oerhört nyttigt att få möjlighet att jobba med riktiga case tillsammans med ett företag för att tidigt får testa och befästa sina kunskaper i en verklig miljö. Och dessutom känna att det vi gjort faktiskt kan bidra till någonting positivt, säger William Ekenberg, student vid Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och användarupplevelse, som i sin grupp jobbade med effektivisering av processer.  

Uthållig och hållbar plattform

Kvarken Ports Umeå är en multifunktionshamn som i första hand hanterar skogsbaserade produkter som står för ungefär hälften av den totala godsvolymen, men även foder och spannmål, energiprodukter samt projektlaster, t ex produkter till vindkraftsindustrin, lastas och lossas i hamnen i Holmsund.
 
– Vårt mål är att bli en stark, uthållig och hållbar plattform för utveckling av transporter och logistik i regionen och då är digital teknik en viktig pusselbit. Tack vare samarbetet med studenterna har vi fått ny kunskap kring vår egen verksamhet samtidigt som de har kunnat använda och förädla våra data på ett sätt som ligger i linje med deras utbildning. Resultatet skulle t ex kunna används som delar av beslutsunderlag för prioriteringar av framtida investeringar, säger Christer Nederstedt, marknads- och försäljningschef vid Kvarken Ports.

Positivt på flera nivåer

Samarbeten med aktörer inom näringslivet är något som Institutionen för informatik ser som ett win-win-win-samarbete med fördelar för såväl kursen eller programmet som för de berörda studenterna men också för de deltagande företagen.

– Att arbeta med människor med olika bakgrunder, olika kompetenser och erfarenheter gör att det är lättare att se både utmaningar och möjligheter på olika sätt, vilket också förbättrar slutresultatet, säger Johan Sundström, student vid institutionen för Informatik. 
 
– Jag tror att många företag och organisationer skulle ha mycket att vinna på att samarbeta mer med universitetet. Oavsett om det handlar om ämnen till en uppsats eller mer omfattande projekt som det här så finns det stora fördelar med att kunna nyttja den kompetens och den erfarenhet vi har. Det är inte heller så komplicerat som det kan låta att samarbeta med oss, säger Johan Sandberg, universitetslektor vid Institutionen för informatik.

Vad kan vi göra tillsammans? 

Har ditt företag eller din organisation funderingar kring hur ni skulle kunna samarbeta med Institutionen för informatik? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi gör och hur vi tillsammans skulle kunna utveckla både er verksamhet och våra utbildningar. 

Vill du veta mer om hur du kan samarbeta med oss, kontakta: