"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-11

Studentföreningar som vill bedriva kårverksamhet fr. o. m. den 1 juli 2010 kan nu ansöka

NYHET Universitetsstyrelsen vid Umeå universitet har i beslut Dnr 200-3275-09 bl.a. beslutat om regler för att ges ställning som studentkår vid Umeå universitet.

Beslutet återfinns här

Härmed kan sammanslutningar av studenter vid Umeå universitet ansöka om att få ställning som studentkår vid universitetet från och med den 1 juli 2010 till 1 juli 2013, enligt universitetsstyrelsens beslut.
Beslutet finns även på universitetets anslagstavla.

Ansökan ska lämnas eller skickas till:Umeå universitetRegistrator
901 87 Umeå

Ansökan ska märkas med Dnr 190-8-10.Ansökan ska ha inkommit till registrator senast den 26 februari 2010.
Formellt beslut om vilka studentsammanslutningar som ska få ställning som studentkårer kommer att fattas av universitetsstyrelsen den 15 april 2010.

Vid frågor, kontakta Boa Drammeh på planeringsenheten, tel. 090-786 91 91, e-post boa.drammeh@adm.umu.se.

Redaktör: Annica Höglund