"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-03

Studie av barns erfarenheter av vattenbrist

NYHET För det fortsatta arbetet med en intervjustudie där 41 sydafrikanska och svenska 11-åringar ingår har Karin Sporre beviljats medel från Lärarhögskolan Umeå.

För det fortsatta arbetet med en intervjustudie med titeln "Hållbarhet och hopp – barns röster, etiska oro och omsorg", där 41 sydafrikanska och svenska 11-åringar ingår har Karin Sporre beviljats medel från Lärarhögskolan Umeå.

I åtta skolor har fem barn individuellt intervjuats i varje klass. Utifrån öppet ställda frågor gavs barnen möjlighet att formulera det som de ansåg vara viktigt och värdefullt med tanke på människors gemensamma liv och framtid. Utifrån erfarenheter av vattenbrist reflekterade de över vatten som en gemensam resurs, existentiellt nödvändig för överlevnad, också för planeten jorden.

Intervjuerna genomfördes under våren 2019 vid åtta olika skolor i Sydafrika respektive Sverige. Skolorna valdes så att de lokalsamhällen barnen hörde hemma i hade erfarit brist på vatten till följd av en torr sommar eller uteblivna vinterregn.

I det fortsatta arbetet som fortgår under 2021 och 2022 med stöd från Lärarhögskolan, Umeå kommer forskningsresultaten fördjupat att analyseras och presenteras. Projektet att utgöra bas för ett fortsatt nationellt och internationellt kollegialt samarbete omkring frågor om utbildning och hållbarhet tillsammans med svenska, norska och sydafrikanska kollegor.

Kontakt: