"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-15

Studiebarometern 2010 - första resultaten klara

NYHET Umeå universitet genomförde under 2010 sin första universitetsövergripande kartläggning av hur studenterna upplever sina studier och sin studiesituation.

Genom Studiebarometern hoppas vi få information om vad studenterna anser om utbildningarna och sin tid vid Umeå universitet, kunskap som kan användas till förbättringar av såväl utbildning som studieförhållanden.

Studiebarometern genomfördes under april månad 2010 och omfattade samtliga studenter som då läste ett program eller en kurs vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen uppgick till knappa 20 procent vilket gör att vi ska vara försiktiga med att generalisera utifrån resultaten. En första deskriptiv rapport finns nu färdig och nås här:
Studiebarometern - rapport för 2010 Anders Fällström
Vicerektor för utbildning

Redaktör: Annica Höglund