"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-24

”Styrningen av socialt arbete skapar distans”

NYHET Det svenska välfärdssystemet har genomgått en grundläggande förändring i avseende på dess organisering och styrning. Studier visar att detta medfört en svällande administration, ökande arbetsbördor och stress för anställda. Men problemen går djupare än så. Genom intervjuer med socialarbetare i svenska kommuner kan jag i min forskning konstatera att nuvarande system skapar distans, likgiltighet och avhumanisering, skriver Marcus Lauri, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen.