"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-11

Svante Lundells fotografier digitala

NYHET Nu finns 50 av Svante Lundells fotografier från Rovaniemi 1939-1940 digitaliserade. Fotografierna är från det minnesalbum som tillägnades Svante Lundell till erkänsla för värdefullt understödjande av Röda Korsets verksamhet under finska vinterkriget.

Grosshandlaren Svante Lundell (1894-1971) intresserade sig utöver affärsverksamheten, även för ämnen som historia, geografi, botanik och genealogi. På genealogins område gjorde Lundell studier av flyttningar mellan Västerbotten och Finland.

Under det finsk-ryska vinterkriget åren 1939-1940 engagerade sig Svante Lundell i hjälpen till Finland, där hans insatser bland annat bestod i att leda transitotrafiken över Haparanda till Finland. Lundells insatser belönades sedermera med flera utmärkelser, bland annat Finlands Vita Ros.

Svante Lundells fotoalbum

Till handskrifter och personarkiv