"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-05

Svensk idéhistoriker ger ut bok i USA

NYHET För två år sedan gav Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, ut boken Hormoner för livet som handlar om drömmen om ett botemedel mot sterilitet. Nu publicerar ett amerikanskt förlag den.

– Boken fick ett positivt bemötande i svenska facktidskrifter. Jag fick möjligheten att utöka och översätta den till engelska när jag fick ett av Umeå universitets karriärbidrag, berättar Christer Nordlund. Den nya boken har i dagarna publicerats av det amerikanska förlaget Science History Publications (SHP).

I Hormones of Life undersöker Nordlund reproduktionsendokrinologins utveckling under perioden 1930–1970. Under den tiden fördes hormonterapin fram som ett svar på befolkningsfrågan och en lösning på problemet med ofrivillig barnlöshet. Nordlund uppmärksammar särskilt läkemedlet Gonadex – ett preparat som innehöll hormoner som utvanns från gravida kvinnors urin – och det nätverk som företaget Leo etablerade med Karolinska Sjukhuset för att producera och distribuera sådana läkemedel.

– Boken demonstrerar hur komplicerad en innovationsprocess på läkemedelsområdet kan vara och hur svårt det är att förutsäga vilken praktisk och ekonomisk betydelse ett nytt preparat kommer att få, säger Christer Nordlund.

Hormopreparat från kadaver
I boken uppmärksammas också att läkare under perioden behandlade infertila kvinnor inte bara med fabrikstillverkade mediciner utan också med hormonpreparat som gjordes av hypofyser från slaktade kalvar och människolik. Sammantaget ger boken en skarp inblick i det mytomspunna gränsland där vetenskap, industri, medicin, politik och massmedier möts.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Fellow vid Kollegiet för avancerade studier i Uppsala och innehavare av ett Umeå universitets karriärbidrag. För närvarande är han gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science i Berlin.
Vid humanistiska fakulteten i Umeå arbetar han inom det flervetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM-studier), som stöds av såväl Umeå universitet som flera externa finansiärer.

Bokens engelska titel är: Hormones of Life: Endocrinology, the Pharmaceutical Industry and the Dream of a Remedy for Sterility 1930–1970.

Läs mer om bokens innehållLäs mer om karriärbidrag

Kontaktperson: Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet E-post: christer.nordlund@idehist.umu.se
Mobil: 070 -741 27 40

Redaktör: Carina Dahlberg